Dr. hist. Aija Jansone, veicot pētījumus adīšanas tradīcijās, turpina apkopot adīšanas mākas attīstību Latvijā 20. gs. 2. pusē – 21. gs. sākumā un parāda aizvadīto gadu etnogrāfu zinātnisko ekspedīciju vākumu dažādos Latvijas kultūrvēsturiskajos apgabalos. Uz minēto materiālu bāzes 2008. un 2011. gadā apgāds „Zinātne” publicēja pirmavotus par cimdu un zeķu adīšanas tradīcijām Latgalē (Vārkavā) un Kurzemē (Rucavā). Šajā izdevumā autore pievērsusies Vidzemes kultūrvēsturiskajam apgabalam. Austrumvidzemes materiāla izvēli noteica A. Jansones savāktais materiāls etnogrāfu zinātniskajās ekspedīcijās Madonas rajona Ļaudonas, Mētrienas pagastos (2007.) un Jēkabpils rajona Kūku, Variešu un Medņu pagastos (2009.). No minētā vākuma izdevumā iekļauti vairāk nekā 180 rakstainie dūraiņi, kuri atrodas pašu adītāju vai adījumu mantinieku īpašumā, bet aprakstu un fotoattēlu veidā glabājas LU Latvijas vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuvē.


Bagātīgi ilustrētajā izdevumā netiek mācīti adīšanas pamati, bet akcents likts uz apzināto Austrumvidzemes dūraiņu tehniskā un mākslinieciskā izpildījuma daudzveidību, prasmju apguves pēctecību.
Pētījumā dūraiņu attēli sakārtoti vēsturiskā secībā pa rotājumu grupām. Dūraiņu fotoattēliem pievienoti rakstu zīmējumi, kas adītājām būs neatsverams palīgs jaunu kompozīciju veidošanā.


Teksts latviešu un angļu valodā. Izdevums tapis ar VKKF finansiālu atbalstu. 

Tagi: rokdarbi, Adīšana, Nozaru literatūra, A.Jansone