Dzejoļu krājums SAKNES savus lasītājus ieved Vidzemes lībiešu pasaulē. ?Grāmatā dzejoļi sakārtoti trijās nodaļās un vienā no tām dzejoļi rakstīti Vidzemes lībiskā dialekta Svētciema izloksnē. Dzejniece Anita Emse gadiem cauri nes tālāk savu senču mantojuma daļu – saikni ar lībiešu valodu, lai arī vairs tikai izloksnē.

Tagi: Dzeja, Latviešu dzeja, A.Emse