Ainiņas iz medībām un dzīves. Autors pats saka, ka tā ir grāmata vīriem, tomēr tā ir grāmata jebkuram, kurš nebaidās no nestandarta pozīcijām palūkoties uz norisēm dabā, attiecībām starp cilvēkiem un dabu. Stāstu krājumā rakstnieka acīm palūkosieties uz cilvēku savstarpējo attiecību plašo spektru. Stāstus caurvij atmiņas par autora paša bērnību, par izsūtījuma un pēcizsūtījuma gados pieredzēto un pārdomas par to.

Tagi: Latviešu romāni, Modernie romāni un stāsti, U.Biders