Senior Pass ir Eiropas projekts, kura mērķis ir cienīt senioru lomu mūsu sabiedrībā, profesionāli un sociāli. Senior Pass ir konkrēts un inovatīvs instruments, kas ļauj iesaistītajiem cilvēkiem attīstīt jaunas spējas, izcelt sevi, atjaunot savu pašapziņu un būt spējīgiem atrast aktīvu vietu sabiedrībā.

Pagāšnedēļ, no 19. novembra līdz 22. novembrim, Lizuma pagasta bibliotēka, sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēku, turpināja septembrī iesāktās datorapmācības senioriem, otrajai grupai. Šoreiz pirmo zināšanu līmeni apguva sešas zinātkāras seniores - Velta, Maiga, Vera, Ināra, Zaiga un Smuidra (nākamajā gadā viņām, tā pat kā iepriekšējai grupai, būs iespēja apgūt apmācību otro līmeni). 

 

Ja būs liela atsaucība un interese, mēģināsim noorganizēt vēl kādu apmācību grupu. Pieteikties pa telefonu 64497654 vai pa e-pastu lizuma.biblioteka@gulbene.lv 

 

Senior Pass apmācību programma sastāv no trīs daļām – senioru atbalsts, mācoties izcelt savas stiprās puses; mācīšanās mobilitāte (elastīga mācīšanās), attīstot un papildinot datorprasmes, un zināšanu apraide, iespēja savas zināšanas, prasmes un iemaņas pielietot praktiski.

Projekta „Senior Pass” mērķis ir veidot atbalsta sistēmu senioriem konkurences palielināšanai darba tirgū – celt pašapziņu, papildināt datorprasmes un motivēt viņus meklēt jaunus darba ceļus. Tas ir starptautisks projekts, kura ietvaros partneri no Francijas, Vācijas, Anglijas, Spānijas un Latvijas izstrādā, aprobē un salīdzina apmācību programmu senioru apmācībai.

Projekts "Senior Pass" tiek finansēts ES Mūžizglītības programmas Grundtvig daudzpusējās partnerības ietvaros. Ref. Nr. 527846-LLP-1-2012-1-FR-GRUNDTVIG-GMP.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Tagi: Lizuma pagasta bibliotēka, SeniorPass