Senior Pass ir Eiropas projekts, kura mērķis ir cienīt senioru lomu mūsu sabiedrībā, profesionāli un sociāli. Senior Pass ir konkrēts un inovatīvs instruments, kas ļauj iesaistītajiem cilvēkiem attīstīt jaunas spējas, izcelt sevi, atjaunot savu pašapziņu un būt spējīgiem atrast aktīvu vietu sabiedrībā.

Šonedēļ, no 29. septembra līdz 2. oktobrim, Lizuma pagasta bibliotēka, sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēku, rīkoja datorapmācības senioriem. Pirmo zināšanu līmeni apguva pieci zinātkāri seniori - Maija, Nora, Nadežda, Ēvalds un Kārlis (nākamā gada sākumā viņiem būs iespēja apgūt apmācību otro līmeni). 

Novembra pirmajā nedēļā apmācību pirmo līmeni apgūs otrā grupa piecu cilvēku sastāvā.

Ja būs liela atsaucība un interese, mēģināsim noorganizēt vēl kādu apmācību grupu. Pieteikties pa telefonu 64497654 vai pa e-pastu lizuma.biblioteka@gulbene.lv 

 

Senior Pass apmācību programma sastāv no trīs daļām – senioru atbalsts, mācoties izcelt savas stiprās puses; mācīšanās mobilitāte (elastīga mācīšanās), attīstot un papildinot datorprasmes, un zināšanu apraide, iespēja savas zināšanas, prasmes un iemaņas pielietot praktiski.

Projekta „Senior Pass” mērķis ir veidot atbalsta sistēmu senioriem konkurences palielināšanai darba tirgū – celt pašapziņu, papildināt datorprasmes un motivēt viņus meklēt jaunus darba ceļus. Tas ir starptautisks projekts, kura ietvaros partneri no Francijas, Vācijas, Anglijas, Spānijas un Latvijas izstrādā, aprobē un salīdzina apmācību programmu senioru apmācībai.

Projekts "Senior Pass" tiek finansēts ES Mūžizglītības programmas Grundtvig daudzpusējās partnerības ietvaros. Ref. Nr. 527846-LLP-1-2012-1-FR-GRUNDTVIG-GMP.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Tagi: Lizuma pagasta bibliotēka, SeniorPass