Kārlis Ieviņš: "Es nemeklēju slavu, dzīvoju savai tautai un jūtos laimīgs par man dāvāto laiku šajā pasaulē, jo mīlēju savu tautu un kalpoju Latvijai visu mūžu, tā piepildījis savu misiju."

 

Kārļa Ieviņa novelēs ir atsegta cilvēku savstarpējo attiecību būtība. Viņa atklāsmes liek lasītājam domāt un izvērtēt cilvēces svarīgākās pamatvērtības. ieviņš atklāj varoņu psiholoģiju un iekšējo pasauli plūstošā, vieglā valodā, īpašu vietu ierādīdams latviešu lauku sētai un tās iemītniekiem.

"Mežābeles koka kastīte" ir viens no labākajiem darbiem rakstnieka daiļradē. 1928.gadā Dailes teātrī Edvards Smiļģis iestudēja to kā lugu un tēloja galveno varoni Jāni.

Tagi: Latviešu oriģinālliteratūra, K.Ieviņš