Informējam par darba laika izmaiņām Lieldienu brīvdienās!

Pūpola maigumā izplaucēt dienu,
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu,
Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu,
Kurā nav sāpju, kurā nav naida,
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam,
Izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā,
Pūpola maigumā, pūpola laimē,
Saulīte balta, kad skatās tev vaigā.

 

 

Bibliotēkas LIELDIENU BRĪVDIENAS no 18.-21.aprīlim!!!

 

 

Priecīgas Lieldienas visiem apmeklētājiem!

 

Ziņu sagatavoja:
Ligita un Evita

Tagi: Lizuma pagasta bibliotēka