Jau sesto reizi Salacgrīvas novada bibliotēkas rīko dzejas/esejas konkursu, kurš ir kā viena no pamataktivitātēm Vidzemes Patriotiskajam dzejas festivālam. 6.festivāls „Brauc mājās, Latvieti !” notiks šogad 11.novembrī Salacgrīvas novadā.
  1. Konkursa mērķis – paplašināt jēdzienu patriotisms = latviskums izpratni; popularizēt dzeju; paaugstināt skolēnu un bibliotekāru zināšanas un aktivitāti; veidot iemaņas dzejas /esejas rakstīšanā.
  2. Konkursu izsludina un rīko Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas.
  3. Konkurss ir atklāts, to organizē konkursa rīkotāji, sadarbojoties ar Vidzemes bibliotēkām un skolām.
  4. Konkursa dalībniekiVidzemes mācību iestāžu 2.-12. klašu skolēni.
  5. Darbi tiek vērtēti sekojošās klašu grupās:

- 2.-3. klase,

4.-5. klase,

6.-7. klase,

8.-9. klase,

10.-12. klase.

6.  Darbus iesniegt datorrakstā; ne vairāk kā vienu A4 formāta lapu; darbs rakstīts ar 12 lieluma burtiem, Times New Roman fontā.

7.  Lai dzejolis /eseja varētu piedalīties konkursā, jānorāda:

- autora vārds, uzvārds;

-  novads, skola, klase, skolas adrese, telefons, e-pasts;

- bibliotēka, adrese, telefons, e-pasts;

- skolotāja vai bibliotekāra, kurš palīdzējis bērnam sagatavoties konkursam, vārds, uzvārds.

8.  Konkursa materiālu iesniegšanas noteikumi. Konkursa pirmajā kārtā skolēns iesniedz vietējā pašvaldības publiskajā vai skolas bibliotēkā konkursa darbu – pašsacerētu vēstuli dzejas/esejas formā par tematu “Brauc mājās, Latvieti !”

9.  Konkursa norises laiks.

9.1. Pirmā kārta. Konkursam adresētos darbus iesniedz vietējā bibliotēkā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 1.jūnijam ieskaitot.

9.2. Otrā kārta. Vietējās bibliotēkas trīs labākos darbus katrā klašu grupā līdz 30. jūnijam (datums e-pastā vai pasta zīmogs) sūta elektroniski uz Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēku: hedviga@salacgriva.lv vai pa pastu; adrese: Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēka, Sila iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033.

9.3. Trešā kārta. Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkā līdz 15. jūlijam visus saņemtos konkursa darbus nogādā Rīgā Latvijas Rakstnieku savienībā.

9.4. Ceturtā kārta. Rīgā Latvijas Rakstnieku savienībā līdz 11. septembrim literātu žūrija nosaka uzvarētājus katrā klašu grupā un izvirza tos apbalvošanai noslēguma pasākumā, kā arī iesaka ievietot dzejas grāmatā.

10.  Konkursa vērtēšana un atlase.

10.1. Vietējās bibliotēkās darbu vērtēšanu veic bibliotekārs, pieaicinot žūrijas komisijā skolotājus, literātus u.c. Katra vietējā komisija ir tiesīga izvēlēties rezultātu novērtēšanas kritērijus.

10.2. Rīgā darbu vērtēšanu veic Latvijas literātu žūrija.

11.  Apbalvošana. Apbalvošana notiek Lāčplēša dienai veltītajā Vidzemes 6. Patriotiskās dzejas festivālā 2014. gada 11. novembrī Salacgrīvā. Par balvu fondu lemj Salacgrīvas novada bibliotēkas. Balvas saņem konkursa uzvarētāji, 2.kārtas dalībnieki, bibliotekāri un pedagogi, kuri sagatavoja bērnus konkursam.

12.  Uzvarētāju darbi tiks izdoti iespiestā formā grāmatā, un to dāvinās labākajiem konkursa dalībniekiem.

 

13.  Kontaktpersonas, telefoni, adreses: 

Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese Podziņa.

Adrese: Sila iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033.

Tālr.: 64071989, mob.: 29487037, fakss: 64071995,

e-pasts: hedviga@salacgriva.lv

 

Salacgrīvas novada bibliotēku metodiķe Gunta Zeme

Adrese: Sila iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033.

Tālr.: 64071989, mob.: 26357114, fakss: 64071995,

e-pasts: lisa33@inbox.lv

Ziņu sagatavoja:
Hedviga Inese Podziņa
Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja
t.29487037

Tagi: konkurss, Vidzemes skolas