Aicinām visu iedzīvotājus pārskatīt savu fotogrāfiju krājumus un padalīties ar bildēm, kas uzņemtas laika posmā no 1949. - 1989. gadam (fotogrāfijas noskenēsim un atdosim neskartas).

Tēmas

  • sabiedriskā dzīve (paražas, svētki, mode, profesijas);
  • kultūras dzīve (pašdarbības kolektīvi, pasākumi, kultūras nami, bibliotēkas);
  • ekonomika (kolhozu veidošana, ražošana, ciemu attīstība);
  • izglītība (skolas, izlaidumi, salidojumi);
  • dabas un kultūrvēstures objekti (laika posms 1949.-1989.).

 

Kā arī, būtu ļoti jauki, ja jūs varētu kaut ko nedaudz par šīm fotogrāfijām pastāstīt, ja, protams, zināt (piemēram, kas attēlots? kur? kad?)