Bērnu grāmatiņu "seniori" no bibliotēkas krājumiem.

Ne katrs pieaugušasi vai bērns ir šķirstījis brāmatu, kura izdota pagājušā gadsimta 50tajos vai 60tajos gados, ne katrs ir apjūsmojis tā laika ilustrācijas.