Šī grāmata paredzēta plašam interesentu lokam, un tā sniedz ieskatu, kā sastādāmi un strukturējami juridiskie dokumenti.
Izdevumā apkopoti dokumentu paraugi darba tiesisko attiecību, patērētāju tiesību, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un ģimenes tiesību jomās, kā arī citi tiesu institūcijām adresētu dokumentu paraugi, piemēram:
darba līgums, iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu, darba līguma uzteikums, prasības pieteikums tiesai par darba devēja uzteikumu;
prasības pieteikums par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu vai paternitātes noteikšanu;
līgumi par nekustamo īpašumu;
citi dokumentidažādās juridiskās situācijās.

Tagi: Juridiskā literatūra, Akadēmiskā un profesionālā literatūra