Rūdolfa Blaumaņa tēvs bija pavārs. Līdz mūsdienām nav saglabājušās viņa gatavoto ēdienu receptes, bet Matīss Blaumanis noteikti izmantoja gan tai laikā esošās pavārgrāmatas, gan radīja pats savus ēdienus, jo viņš bija izslavēts sava amata meistars. Par viņa ietekmi uz dēla daiļradi liecina daudz un dažādi ēdieni, kas minēti Blaumaņa dzejoļos, stāstos, novelēs, lugās. Grāmatā paralēli daudziem Blaumaņa fragmentiem rodamas arī receptes - gan no tā laika pavārgrāmatām, gan no mūsdienās Ērgļu pusē dzīvojošiem godu pavāriem. Šajās receptēs vistiešāk tiek atklāta dzīvā tradīcija, kas saglabājusies no Blaumaņa laikiem, jo lasot, piemēram, pavāres Almenītes "Mazo putriņu" mūsu priekšā iznirst Antonija no "Skroderdienām Silmačos". Īpašu daudzveidību pavāri uzbur, stāstot par ēdienu gatavošanu - tas ir kā tilts starp to seno laiku un mūsdienām. Grāmatā katra lappuse ir pilna ar pārsteigumiem. Tāds pārsteigums ir arī "Braku takas putra", ko katru gadu gatavo "Blaumaņu pavārgrāmatas" autore Anna Kuzina.

Tagi: vaļasprieki, izklaide, Pavārgrāmatas, Sadzīve, A.Kuzina