16. aprīlī bibliotēkā viesojās 6gadīgo klasīte, kopā 8 bērni, ar audzinātāju Sarmīti Stradi.

Bērniem, kas pašlaik apgūst lasītprasmi, mēs prezentējām jaunākās grāmatas pasaules izzināšanai, kā arī grāmatas, kuras piemērotas viņu lasītprasmei.

Ciemošanās noslēgumā visi kopā salocījām origami vardīti, kas lec - tomēr, pavasaris tuvojas, daba mostas un vardes tai skaitā. Šī nodarbe mazos bērnus ļoti iepriecināja un ar lielu sajūsmu spēlējās ar savām veidotajām lēcējvardēm. :)