Latviešu dzejniekam Leonīdam Breikšam - 105

Leonīds Breikšs (1908-1942) bija latviešu dzejnieks un žurnālists. Pazīstams ar savu mīlas liriku un patriotisko dzeju ("Lūgšana", "Himna").

 

Darbi

  • dzejoļu krājums “Skanošie ūdeņi” (1931)
  • romāns ”Maldugunis” (1933)
  • raksts “Viņu laiks ir klāt” (1933)
  • apceres ”Mūsu ģimene” (1935)
  • dzejoļu krājums ”Mana sapņu zeme” (1935)
  • dzejoļu krājums ”Darba dziesmas” (1936)
  • dzejoļu krājums ”Dziesmas zemei un debesīm” (1942)
  • dzejas izlase “Gaismas ceļš”
  • dzejas izlase “Dziesmas un lūgšanas”

Dzejolim “Himna” (“Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai”) mūziku komponējis Jānis Norvils.