Bērnu grāmatu popularizēšanas izstāde.

Lai piesaistītu mazos lasītājus, izvietojām nelielu izstādi mazajiem lasītājiem.