Šomēnes ir iespējam bibliotēkā izpētīt grāmatas "Sibīrijas bērni" - varbūt jūs atrodat informāciju par jūsu tuviniekiem.

Dzintras Gekas apkopotas 1941. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto bērnu atmiņas. Laikā no no 2000. - 2007. gadam Dzintra Geka un Aivars Lubānietis intervēja 670 Sibīrijas bērnus. Atmiņas apkopotas alfabētiskā secībā. Šīs grāmata 1. un 2. sējumā iznākusi 2008. gadā. Grāmatas pirmais sējums, kas apkopo intervijas no A-K burtam. Otrais sējums L-Z burtam.

Tagi: Lizuma pagasta bibliotēka, Sibīrijas bērni