Aicinam piedalīties biedrības "Sateka" organizētajā projektu konkursā.

Mērķis ir  veicināt tradīciju un/vai amata prasmju apguvi un attīstību Gulbenes novada teritorijā izmantojot videi draudzīgas metodes, paaugstināt Gulbenes novada lauku un pilsētas teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, iesaistot vietējos iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem, tādējādi stiprinot Gulbenes novada iedzīvotāju grupu un organizāciju piederību sava novada videi.

 

Konkursā atbalstāmās aktivitātes

nometnes organizēšana

- pasākumu organizēšana un vadīšana

-  specifisku apmācību organizēšana;

 - pieredzes apmaiņas pasākumu un braucienu organizēšana.

 

Mazo projektu konkursa „Dzīvojam zaļi! nolikumu varat iepasīties
[šeit]

Tagi: projektu konkurss, Sateka, Dzīvo zaļi!