Čaklākie Bērnu žūrijas lasītāji jau izlasījuši 5,6,7 grāmatas.

Čaklākie Bērnu žūrijas lasītāji jau izlasījuši 5,6,7 grāmatas. Grāmatu lasīšanā un vērtēšanā iesaistījies viss 3.klases kolektīvs. Aicinām arī pārējos bērnus lasīt un vērtēt šī gada grāmatas!

Tagi: berni