TLMS 2010. gada darbu izstāde, tā apskatāma bibliotēkas darba laikā

M.d