pasākums notika Līvbērzes pagasta bibliotēkā 1. jūnijā

Šogad 1. jūnijā Starptautiskā bērnu aizsardzības dienā Līvbērzes pagasta bibliotēka ielūdza savus lasītājus piedalīties interesantā pasākumā „Izspēlēsim pasaku!” Bērnus šajā dienā aicinājām stāstīt, lasīt, zīmēt un rotaļāties .Ar vislielāko atsaucību bērni startēja zīmējumu konkursā „Draugos ar datoru un pasaku”. Tā kā bērni jau pavada vasaras brīvdienas, tad atsaucība bija liela, sevišķi no mazāko klašu audzēkņiem, jo bija sarūpētas arī saldumu balvas.

Ziņu sagatavoja:
bibliotēkas vadītāja Velga Petņičenko

Tagi: bibliotēka, Pasākumi