Līvānu novada Turku saieta nama celtniecības darbi ir pabeigti. Ēkas svinīgā atklāšana notiks 2010. gada 30. septembrī plkst. 14.00. Ēkas pirmajā stāvā mājvietu sev radusi arī Turku pagasta bibliotēka.

Turku saieta nams uzbūvēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam aktivitātes «Dzīves kvalitātes veicināšana» vietējās nozīmes saietu namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecības ietvaros. Celtniecības darbu tāme sastādīja 291 974 latus, no kuriem 106 000 sedza Lauku atbalsta dienests, bet pārējo summu — novada pašvaldība.

Turku pagasta bibliotēka, kurai šogad aprit 60 gadi, ja par bibliotēkas dibināšanas gadu var uzskatīt 1950. gadu, kad veikts pirmais ieraksts krājuma inventāra grāmatā, ilgus gadus atradās ēkā, kura celta 19. gs. beigās. Darba apstākļu ziņā  tā bija viena no sliktākajām bibliotēkām novadā, tāpēc arī ideja par Turku saieta nama celtniecību, kas dzima vēl tā saucamajos „treknajos gados” , Līvānu novada bibliotekāru  vidū tika uzņemta ar atsaucību.

Pagājušajā nedēļā sākās bibliotēkas pārvietošana uz jauno  mūsdienīgi aprīkoto mājvietu. Apmeklētāju  rīcībā nodota divas reizes lielāka telpa, kur būs ērti  gan tiem apmeklētājiem, kas izmantos tradicionālos bibliotēkas pakalpojumus, gan arī informācijas tehnoloģiju cienītājiem.

Sākot darbu jaunajā ēkā, Turku pagasta bibliotēka ir daudz izdarījusi, lai pierādītu, ka tās nākotnes vīzija kļūt par mūsdienīgu bibliotēku, ir piepildāma jau tuvākā nākotnē.  Vēl atrodoties vecajās telpās, bibliotēka bija kļuvusi par vietējās sabiedrības tikšanās vietu. Bibliotēkas informācija par krājuma vienībām ievadīta  Līvānu novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, visi bibliotekārā darba  procesi  pilnībā automatizēti.

Vēlam veiksmi Turku pagasta bibliotēkas vadītājai Rita Grugulei un sveicam viņu bibliotēkas jubilejas gadā!

Elga Sēnala,

LNCB direktores vietniece