Rožupes bibliotēkā tika gaidīti bērni un viņu vecāki uz pirmo tikšanos ar bibliotēku.

 

   Jaunie apmeklētāji tika sirsnīgi sagaidīti un iepazīstināti ar bibliotēku, pirmsskolas vecuma bērnu literatūru un bibliotēkas noteikumiem.

 

 Bērnus bibliotēkā sagaidīja arī citi bibliotēkas iemītnieki- labsirdīgais spociņš Burtiņš, zaļais vīriņš- grāmatu tārpiņš Lasītprieks, Burtumājas saimniece un raudulīgā pele Grieta.

 

  Bērni minēja mīklas, gāja rotaļās, dziedāja dziesmas. Katram jaunajam bibliotēkas apmeklētājam tika dāvāta Māras Cielēnas grāmata „Burtumāja” un vecākiem buklets par Rožupes bibliotēku.

 

   Pirmā tikšanās un iepazīšanās ar bibliotēku ir notikusi, tagad ar nepacietību gaidīsim mūsu jaunos apmeklētājus!