Rakstniekam Aleksandram Grīnam-115

10. - 24. augusts-izstāde: rakstniekam Aleksandram Grīnam-115 (1895-1941)
Izstādē skatāmi daiļdarbi un informatīvi materiāli.

"Aleksandrs Grīns ir vienīgais īstais un
konsekventais latviešu vēsturiskā stāsta autors.
Lielā stila rakstnieks, kura vēstures laikmetu,
senatnes notikumu, pagājušo laiku tikumu un
agrāko paaudžu cilvēku psiholoģijas studijās audzinātā un
rosītā fantāzija meklē arvien lielākus plašumus."


( A.Upīts )