Pasākumi oktobrī

 

Izstādes:

1.-31.oktobris dzejniekam, esejistam, publicistam Andrejam Eglītim-100

Dzejnieks Andrejs Eglītis -latvietības un valstiskuma ideju iemiesojums, viņa dzejas rindas sabalsojas ar daudzu latviešu slēptākajām alkām pēc tautas kopības, spēka un neatkarības.

1-31. oktobris „Mūsu mīluļi”, literatūras izstāde veltīta Starptautiskajai dzīvnieku aizsardzības dienai.

 1.-31. oktobris „Rudentiņš bagāts vīrs”, kulinārijas grāmatu izstāde.

 

Pasākumi:

04.oktobris radošā nodarbība skolēniem „Sienas dekors no dabas materiāliem”.

 26. oktobris naktsballīte .