Rožupes bibliotēkas pasākumu plāns maijam: izstādes un pasākumi!

Izstādes:

02.-20.maijs rakstniekam Alfredam Dziļumam 105 (1907-1976)

Dziļuma prozai raksturīgs spilgts tipāžs, psiholoģiski precīzs raksturojums. 

 

02.-20.maijs Eiropas diena

Informācija par ES, aktuāli jautājumi, Latvijas iedzīvotāju iespējas ES.

 

07.-31.maijs dzejniekam, publicistam Jurim Alunānam - 180 (1832-1864)

Latviešu nacionālās dzejas pamatlicējs, ievērojams publicists un valodnieks, dedzīgs cīnītājs par latviešu valodas un literatūras tiesībām. Pirmais latviešu valodas teorētiķis.

 

07.-31.maijs „Lasīsim kopā”-grāmatu izstāde veltīta Starptautiskajai Ģimeņu dienai. Starptautisko Ģimenes dienu pasaulē svin jau kopš 1994.gada. 

 

14.-31.maijs Starptautiskā muzeju diena.

Informatīvu materiālu izstāde par tuvākajiem muzejiem un to piedāvājumu.

 

14.-31.maijs Irmai Grebzdei 100 (1912-2000) 

"Katra cilvēka dzīve ir stāsts vai romāns. Tas tikai kādam jāuzraksta..." Tā reiz pārliecināti apgalvoja Irma Grebzde.

 

Pasākumi:

18.maijā Naktsballīte „ Vasara jau klāt!”.