Jaunsilavas pamatskola, kura darbojas Sorosa fonda projekta "Pārmaiņu iespējas skolām" ietvaros, kopīgi ar Jaunsilavu bibliotēku organizēja Rūdolfam Blaumanim veltītu pasākumu Valentīndienas noskaņās.

Tā kā šogad 1. janvārī apritēja 150 gadu kopš latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzimšanas, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija visus aicināja 21.februārī atzīmēt Starptautisko dzimtās valodas dienu un pievienoties aktivitātei "Trāpi laikā", kuras galvenā tēma bija R.Blaumaņa dzīvesstāsts un daiļrade no mūsdienu skatupunkta, izceļot rakstnieka populārajos un mazāk zināmajos darbos 21.gadsimta cilvēkam un sabiedrībai aktuālo tematiku. R.Blaumaņa daiļradē aplūkotās indivīda un sabiedrības problēmas ir aktuālas arī mums, tādēļ var teikt, ka rakstnieka 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā sarakstītie darbi arī šodien "trāpa laikā".

Pievienojoties iepriekšminētajai aktivitātei, Jaunsilavas pamatskola, kura darbojas Sorosa fonda projekta "Pārmaiņu iespējas skolām" ietvaros, kopīgi ar Jaunsilavu bibliotēku organizēja Rūdolfam Blaumanim veltītu pasākumu Valentīndienas noskaņās. Skanēja nopietni un humoristiski dzejoļi latviešu un vācu valodā, tika dziedātas dziesmas ar Blaumaņa vārdiem.

Savukārt Jaunsilavu bibliotekāre Ligita Iesalniece bija veidojusi izstādi par R.Blaumaņa dzīvi un daiļradi, kā arī visus klātesošos iesaistīja atraktīvā dzejnieka darba improvizācijā.

Pasākumu kuplināja Līvānu amatieru teātris ar Rūdolfa Blaumaņa viencēlienu "Mītiņš".

Paldies visiem, kas tikās ar Blaumani, paldies darbnīcas "Klaberkaste" vadītājai skolotājai Janīnai Usārei par sadarbību!

Ziņu sagatavoja:
Jaunsilavu bibliotēkas vadītāja Ligita Iesalniece.

Tagi: Jaunsilavu bibliotēka, Blaumanis, Jaunsilavas pamatskola