Līvānu novada Centrālā bibliotēka piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursā un guva finansiālu atbalstu projekta “Latgaliskais – daļa no latviskā” īstenošanai.

Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta ietvaros, apzinoties savu uzdevumu latviešu literatūras popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas jomā, dzimtās Latgales kultūras izzināšanā un popularizēšanā Līvānu novada Centrālā bibliotēka plāno  Līvānu novada iedzīvotāju un Līvānu novada skolu skolēnu tikšanos ar  dzejnieci Ivetu Ratinīku septembrī, oktobrī tikšanos ar rakstnieci Ingu Ābeli, kas raksta par Latgales cilvēkiem. Novembrī paredzēta tikšanās ar izcilo latgaliešu valodas pētnieci Lidiju Leikumu,  Latgales spilgtāko dzejnieci Annu Rancāni gaidīsim bibliotēkā decembrī.

   Tikšanās cikls iecerēts kā kopējs veselums: dzejniece, latgaliešu kultūras popularizētāja un skolotāja Iveta Ratinīka veicinātu jauniešos nepieciešamību izteikties un apliecināt savu varēšanu; rakstniece Inga Ābele, stāstot par romānu “Klūgu mūks” un “Duna” tapšanu, sniegtu iespēju palūkoties uz notikumiem Latgalē no autores skatu punkta; valodniece Lidija Leikuma pastāstītu par latgaliešu valodu un literatūru no zinātnieces viedokļa; Latgales patriote un dzejniece Anna Rancāne cikla noslēdzošā pasākumā veicinātu lepnumu par latgaliskajām saknēm savas dzimtas un tautas vienotības apziņā.

   Aicinām apmeklēt tikšanās ar radošām un interesantām personībām mūsu bibliotēkā! Sekojiet informācijai Līvānu novada un Līvānu novada Centrālās bibliotēkas mājaslapās, sociālajos tīklos u.c.

Ziņu sagatavoja:

Dzidra Kalvāne


Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja

Tagi: tikšanās, rakstnieks, dzejnieki, Inga Ābele, Līvānu novada Centrālā bibliotēka, Anna Rancāne, Iveta Ratinika, Lidija Leikuma