12. februārī lasīšanas eksperti tika aicināti uz Līvānu novada Kultūras centru, kur notika „Bērnu un jauniešu žūrijas – 2015” noslēguma pasākums „ Es mīlu grāmatas!”

Bērnu žūrijas eksperti no Līvānu novada bibliotēkām gada garumā vērtēja „Bērnu un jauniešu žūrijas – 2015” grāmatu kolekciju. Noslēguma pasākumā satikās grāmatu draugi no Līvānu novada Centrālās bibliotēkas (LNCB) Bērnu literatūras nodaļas, LNCB Jaunsilavu bibliotēkas, LNCB Rīta bibliotēkas, LNCB Rožupes bibliotēkas un LNCB Rudzātu bibliotēkas.

Pagājušajā gadā uzsākām jaunu tradīciju – iedibinājām Ceļojošās Pūces balvu. Visu gadu Pūce viesojās Jersikas pagastā – gan skolā, gan bibliotēkā. Pūce ieņēma goda vietu, lai novērtētu, kuriem bērniem veiksies labāk un kurā bibliotēkā nāksies mājot visu nākošo gadu.

Pirmā ar savu muzikālo priekšnesumu klātesošos priecēja Rožupes ekspertu grupa. Jersikas komanda iejutās ludziņas “Putnubiedēkļa sapnis“ varoņu pasaulē. Līvānu 1. vidusskolas lasīšanas eksperti bija izveidojuši stāstu no grāmatu kolekcijas nosaukumiem. Savukārt Rudzātu komanda visus aicināja piedalīties un kopīgi attēlot rāceņa raušanu no “Pasakas par rāceni”.

Pēc komandu priekšnesumiem notika lielais noslēguma konkurss. Bērni veica dažādus radošus uzdevumus:

  • risināja krustvārdu mīklu;
  • salika grāmatu loto;
  • meklēja pazudušos burtus autoru vārdos;
  • izlaboja nepareizos grāmatu nosaukumus;
  • burtu juceklī meklēja grāmatu nosaukumus.

Katrai komandai bija jāsavāc maksimāli daudz punktu, kurus pēc tam saskaitīja žūrija. Uz lielo balvu ar vienādu punktu skaitu pretendēja trīs komandas  – Jaunsilavu, Rudzātu un Līvānu. Tad žūrija nolēma dot papilduzdevumu komandu pārstāvēm – bibliotekārēm. Viņām uzdevums bija sarežģītāks, jo grāmatu loto bija jāsaliek uz laiku – kura ātrāk un precīzāk. Par uzvarētāju un Ceļojošas Pūces balvas ieguvēju kļuva Līvānu komanda un Pūce aizceļoja uz Līvānu 1. vidusskolas bibliotēku.

Ar pateicību par augsti profesionālu, aizrautīgu un pašaizliedzīgu darbu ar bērniem un jauniešiem, par aktīvu dalību „Bērnu žūrijas – 2015” aktivitātēs tika apbalvotas Līvānu novada bibliotēku vadītājas Skaidrīte Brūvere, Ligita Iesalniece, Maija Jasinska, Margita Mālniece, Vera Pabērze, Līvānu 1. vidusskolas bibliotekāre Daina Slica un Rudzātu vidusskolas bibliotekāre Lilita Rudzāte.

Īpašs paldies Jersikas pamatskolas skolotājām Lienei Lukjanskai un Ingai Lazdānei, Rožupes pamatskolas skolotājām Inai Lācei un Ingai Kūkusiliņai.

 

Paldies Līvānu novada kultūras centra darbiniekiem par viesmīlīgo uzņemšanu!

Lai lasītprieks nepazūd un grāmatu lasīšana bērniem un jauniešiem kļūst par vienu no stilīgākajām nodarbēm!

 

http://lncbberni.blogspot.com/2016/02/es-gramatas.html

http://livani.lv/page/201&news_id=3336

 

 

Ziņu sagatavoja:

Margita Mālniece


Līvānu NCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Tagi: Bērnu žūrija, Līvānu novada Centrālā bibliotēka, Rožupes bibliotēka, Skaidrīte Brūvere. Vera Pabērze, Margita Mālniece, Ligita Iesalniece, Maija Jasinska, Daina Slica, Lilita Rudzāte, Liene Lukjanska, Inga Lazdāne, Ina Lāce, Inga Kūkusiliņa, Jausilavu bibliotēka, Rīta bibliotēka, Rudzātu bibliotēka