6. maija pēcpusdienā Līvānu 1. vidusskolas trešo klašu skolēni (skolotāja Silvija Lude) atsaucās uz Līvānu NCB Bērnu literatūras nodaļas aicinājumu apmeklēt grāmatas “Lielā ķeza” prezentāciju

Bērniem bija iespēja tikties ar grāmatas autoru Uldi Punkstiņu, kurš ar atraktīvu dzejoļu lasījumu un dziesmu izpildījumu uzbūra stāstījumu par Vardulēna Vāka ceļojumu. Vienkāršie dzejoļi un jaukie grāmatas attēli lika aizdomāties par to, kā mēs uzvedamies dabā, vai vienmēr esam saudzīgi pret to?

Autora novēlējums bērniem: “…Pa ķezai jau gadās katram, bet – ja tādā iekuļamies, lai netrūkst draugu, kas nāktu talkā!”

Dzejoļu grāmatu “Lielā ķeza” (Daigas Mickēvičas ilustrācijas), nošu burtnīcu un CD, kurā ietvertās dziesmas iedziedājuši autors Uldis Punkstiņš ar meitu Annu, vari meklēt Bērnu literatūras nodaļā.

 

Ziņu sagatavoja:

Margita Mālniece,


LNCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja