30. maijā Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā notika LNB Bibliotēku konsultatīvā centra organizētais profesionālās pieredzes apmaiņas seminārs

Seminārs  sākotnēji bija iecerēts kā seminārs reģionu bibliotēku metodiķiem.Tā kā interese par šo pasākumu bija necerēti liela, tad semināra darbā bija dota iespēja piedalīties visiem interesentiem- gan bibliotēku vadītājiem, gan speciālistiem.

Semināru atklāja un vadīja LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja Evija Vjatere. Viņa uzsvēra LNB atvērtības principa lomu bibliotēku sadarbībā, kad sadarbības partneri ir ne tikai reģiona bibliotēkas, bet arī novadu bibliotēkas. Spilgts apliecinājums tam ir Līvānu novada Centrālā bibliotēka, ar kuru Latvijas Nacionālā bibliotēka šī gada martā ir noslēgusi līgumu par bibliotēku nozares korporatīvo klientu apkalpošanu.

Līvānu domes priekšsēdētājs Andris Vaivods viesus iepazīstināja ar Līvānu novada un pilsētas saimniecisko, kultūras un sabiedrisko dzīvi. Savā uzrunā domes priekšsēdētājs atzina, ka novada bibliotēkas ir gan izglītības, gan informācijas, gan kultūras, gan sabiedriskās saskarsmes centri.

LNCB direktore Inta Vērdiņa stāstīja par Līvānu novada bibliotēku tīkla izveidi, raksturoja tā darbību.

Viesiem bija iespēja noskatīties filmu par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas atklāšanu. Tad sekoja iepazīšanās ar rekonstruēto bibliotēku, kuras laikā pasākuma dalībnieki novērtēja tās arhitektūru, dizainu, aprīkojumu.

Semināra noslēgumā bibliotēku darbinieki apmeklēja Latgales mākslas un amatniecības centru.

Ziņu sagatavoja:
E. Sēnala,
LNCB direktores vietniece