Dzejas dienu pasākumi LNCB noslēdzas 30. septembrī plkst. 17.00 ar intīmu dzejas vakaru "Krīt manā pavasarī sarma." Kopīgi lasīsim Austras Skujiņas dzeju!