Limbažos Dzejas dienu mēneša ietvaros 29. septembrī plkst. 16.00 Teātra mājā (Limbažos, Parka ielā -7) Limbažu Galvenās bibliotēkas pasākumu ciklā „Mūsu viesis” tikšanās ar literātu Rimantu Ziedoni.

Pasākums notiek ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālo atbalstu LGB projekta „Latviešu oriģinālliteratūras lasījumi Limbažu Galvenajā bibliotēkā: 100 gr latviešu oriģinālliteratūras Limbažu novadam” 2. kārtai.