Pasākumi un izstādes Limbažu Galvenajā bibliotēkā un Bērnu literatūras centrā augusta mēnesī

Pasākumi

 • 2. augustā plkst. 17.00 - filmas “Vārpa- apsolītā zeme” demonstrācija, tikšanās ar vienu no filmas autoriem, vēsturnieci Brigitu Tamužu (Parka ielā 23, 2. stāvā)
 • 3. augustā plkst. 10.00 - Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba tikšanās (Parka ielā 23, 1. stāvā)

-  jaunāko bibliotēkas grāmatu apskats, sarunas ar lasītājiem

-  aktualitātes bibliotēkā

 • 4. augustā no plkst. 10.00 - 18.00 Jauno grāmatu diena (Dārza ielā 24)
 • 7. augustā no plkst. 10.00 - 18.00 Vasaras lasītavā “Esi drošs uz ielas!”. Izglītojošu grāmatu lasīšana par to, kā uzvesties uz ielas un nepakļaut savu dzīvību briesmām (Dārza ielā 24)
 • 8. augustā no plkst. 10.00 - 18.00 Vasaras lasītavā “Esi drošs mājās!”. Izglītojošu grāmatu lasīšana par to, kā droši darboties ar elektroierīcēm un kā uzvesties dzīvībai bīstamās situācijās (Dārza ielā 24)
 • 9. augustā no plkst. 10.00 - 18.00 Vasaras lasītavā “Esi drošs, satiekot svešiniekus!”. Izglītojošu grāmatu lasīšana par to, kā uzvesties, satiekot svešiniekus (Dārza ielā 24)
 • 10. augustā no plkst. 10.00 - 18.00 Vasaras lasītavā “Esi drošs, esot pie dabas!”. Izglītojošu grāmatu lasīšana par to, kā saudzēt savu dzīvību, esot pie dabas (Dārza ielā 24)
 • 11. augustā no plkst. 10.00 - 18.00 Vasaras lasītavā “Esi drošs skolā!”. Izglītojošu grāmatu lasīšana par to, kā uzvesties skolā (Dārza ielā 24)
 • 15. augustā no plkst. 10.00 - 18.00 lasīšanas akcija “Iesaki man labu grāmatu!” (Dārza ielā 24)
 • 23. augustā no plkst. 10.00 - 18.00 Puzles ātr–salikšanas čempionāts (Dārza ielā 24)

 

 

Izstādes

 • No 1. augusta līdz 30. augustam – vēsturiska izstāde "Vārpa. Latviešu kolonija Brazīlijā 20. gadsimta 20. – 30. gadu fotogrāfijās" (Parka ielā 23, 2. stāvā)
 • No 27. jūlija līdz 30. augustam limbažnieka Oresta Mošuras kolekcijas izstāde “Automodeļi mērogā 1:43”. (Parka ielā 23, 2. stāvā)
 • No 1. augusta līdz 29. septembrim izstāžu ciklā ,,Limbažnieku interesantā aizraušanās” kolekcionāres Zentas Rozītes izstāde ,,Lielas, mazas vardītes lec pie mums!” (Dārza ielā 24)
 • No 1. līdz 31. augustam - informatīva izstāde “Eiropas tautas” Europe Direct informācijas centra Limbažu kontaktpunkta izstāžu ciklā “Interesantā Eiropa” (Parka ielā 23, 2. stāvā)
 • No 1. līdz 31. augustam - novadpētniecības izstāde “Limbažu pērles” (Parka ielā 23, 2. stāvā)
 • No 3. līdz 30. augustam interaktīva izstāde “Ko tu zini par Limbažiem?” (Parka ielā 23, 1. stāvā)
 • No 3. līdz 31. augustam - bibliotēkas jauno grāmatu izstāde (Parka ielā 23, 1. stāvā)
 • No 4. līdz 30. augustam - bibliotēkas jauno grāmatu izstāde (Dārza ielā 24)

 

 

Eiropas Savienības informācijas punkts (Tālrunis 29479811)

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES.
 • Uzziņas par Eiropas Savienību.
 • Konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos.

   

 

Apmācības

Apmācības iedzīvotājiem vasaras mēnešos nenotiks, tās atsāksies septembrī.

 

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem

 • 24. – 25. augustā - Mācību ekskursija/pieredzes brauciens Lietuva – Daba un Kultūra, apmeklējot bibliotēkas, dabas un kultūras objektus Lietuvā

 

 

Piedāvājums

 • Bibliotēkas apskates ekskursijas (pieteikties pa tālr. 29479811)
 • Ar datoriem aprīkotas klusās darba telpas individuālam un grupu darbam, attālinātās darba vietas – “mazais birojs” uzņēmējiem (Parka ielā 23, 2. stāvā)
 • Ārtelpā pie  LGB, Parka ielā 23 - grāmatu nodošanas iekārta 24 stundas diennaktī
 • Bibliotēkas telpu noma (pieteikties pa tālr. 29479811)
 • Ja vēlaties saņemt e-pastā jaunumus par pasākumiem, lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu kristine.kine@limbazi.lv