Limbažu Galvenajā bibliotēkā un Bērnu literatūras centrā

Pasākumi

 • 3.maijā plkst. 10.00 - Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba tikšanās (Parka ielā 23, 1.stāvā)

-  jaunāko bibliotēkas grāmatu apskats, sarunas ar lasītājiem

-  aktualitātes bibliotēkā

 • No 8. līdz 12.maijam - “Es savai māmiņai kā sirsniņa azotē…”. Radošās darbnīcas, apsveikumu gatavošana savām māmiņām Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24, 1.stāvā)
 • 9.maijā - Eiropas diena 2017 Limbažu Galvenajā bibliotēkā. Interaktīva nodarbība skolēniem “Iepazīsim Eiropu” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • 10.maijā plkst. 12.00 un 13.00 - Tikšanās ar bērnu grāmatu autori un ilustratori Agiju Staku Bērnu literatūras centrā, lai tuvāk iepazītos ar viņas daiļradi un darbību. Atbalsta VKKF (Dārza ielā 24, 2.stāvā)
 • 11.maijā plkst. 16.00 - Novadpētnieku un vēstures draugu tikšanās “Izlaidumu laiks”. Atcerēsimies skolas laikus (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • 12.maijā - Jauno grāmatu diena Bērnu literatūras centrā - iepazīšanās ar jaunajām grāmatām (Dārza ielā 24, 2.stāvā)
 • 12.maijā plkst. 11.00 - Grāmatu svētki Umurgā. Izbraukšana no Limbažu kultūras nama plkst. 10.00
 • PĀRCELTS 18.maijā  plkst. 17.00 - Tikšanās ar rakstnieci, žurnālisti Moniku Zīli VKKF atbalstītā projekta ietvaros (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • 23.maijā plkst. 17.00 - Tikšanās ar gleznotāju, novadnieku Ilgvaru Zalānu un gleznu izstādes “Ceļojumu arhīvs” atklāšana (Parka ielā 23, 2. stāvā)
 • 25.maijā - Lielo grāmatu diena ciklā “Meklē, vēro, lasi, uzzini!”. Grāmatas par profesijām. Iepazīšanās ar uzziņu literatūru par profesijām Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24, 2.stāvā)
 • 26.maijā plkst. 12.00 un 13.00 - Mākslinieces, novadnieces Andas Lāces izstādes noslēgums. Tikšanās ar mākslinieci Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24, 2.stāvā)
 • ·        No 2. - 31.maijam. -  Akcija “Limbaži - manas mājas!” Bērnu literatūras centrā. Katrs bibliotēkas apmeklētājs stilizētā Limbažu pilsētas kartē atzīmē savu dzīves vietu (Dārza ielā 24, 1.stāvā) 

 

Izstādes

Mākslas darbu izstādes:

 • No 2. līdz 31. maijam -  turpinās mākslinieces, novadnieces Andas Lāces gleznu izstāde “Palēciens bezgalībā” Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24, 2. stāvā)
 • No 3. līdz 30. maijam - mākslinieka, novadnieka Ilgvara Zalāna gleznu izstāde “Ceļojumu arhīvs” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 3. līdz 30.maijam - Baltā galdauta svētku izstāde “Baltie darbi” sadarbībā ar TLMS “Dzilna” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 3. līdz 30. maijam - limbažnieces Agneses Briedes kolekcijas izstāde “Bruņurupuči ierāpo bibliotēkā” (Parka ielā 23, 2.stāvā)

 

 

 

Tematiskās izstādes:

 • No 3. līdz 30.maijam - informatīva izstāde “Eiropas radošā virtuve” Europe Direct informācijas centra Limbažu kontaktpunkta izstāžu ciklā “Interesantā Eiropa” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 3. līdz 30.maijam - Valodas dienas interaktīvā izstāde (Parka ielā 23, 1.stāvā)
 • No 2. līdz 30.maijam - novadpētniecības izstāde “Limbažu skolas” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 3. līdz 30.maijam - bibliotēkas jauno grāmatu izstāde (Parka ielā 23, 1.stāvā)
 • No 12. līdz 31. maijam - jauno grāmatu izstāde Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24, 1.stāvā)
 • No 2. līdz 31. maijam - Izstāžu cikls “Limbažnieku interesantā aizraušanās” izstāde Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24, lasītavā)

 

Eiropas Savienības informācijas punkts

(Tālrunis 29479811)

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES.
 • Uzziņas par Eiropas Savienību.
 • Konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos.

 

mācības

Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Parka ielā 23)

 • Datorapmācības iesācējiem;
 • Individuālās konsultācijas datoru lietotājiem (pēc pieteikumiem);
 • IT lietpratēju klubs;
 • Angļu valoda iesācējiem;
 • Barjeras pārvarēšana angļu sarunvalodā;
 • Angļu valoda ar priekšzināšanām (aicinām pieteikties jaunus interesentus mācībām rudenī).

Mācības ir bezmaksas

(Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29283652 vai rakstot uz e-pastu: bronislava.sauka@limbazi.lv) 

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem

 • 8. maijs – Limbažu Galvenās bibliotēkas atkārtota akreditācija;
 • 25. maijs -  Limbažu un Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku darbinieku izbraukuma - pieredzes apmaiņas seminārs Babītes novada pašvaldības bibliotēkā un Jūrmalas bibliotēku apvienības bibliotēkās;
 • 26. maijs - Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pieredzes apmaiņa Limbažu Galvenajā bibliotēkā un Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA

 

Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)

Bibliotekāro stundu piedāvājums:

 • Bibliotekārā stunda “Mana drošība internetā. Pārrunas (pēc vienošanās) par drošību internetā, sevis pasargāšanu, drošām parolēm, informācijas publicēšanu sociālajos tīklos.
 • Bibliotekārā stunda “Kas ir bibliotekārs”. Stāstījums par bibliotekāra pienākumiem, darba specifiku, iepazīšanās ar bibliotēku.
 • Bibliotēkas tradicionālo resursu izmantošana (Kas ir bibliotēka? Kā veidojas krājums? Kādus žurnālus, spēles var izmantot bibliotēkā?);
 • Bibliotēkas elektronisko resursu lietošana (atrodi savu grāmatu bibliotēkas KATALOGĀ; datu bāze LETONIKA, iepazīsti E – GRĀMATU , Lursoft Laikrakstu bibliotēka – NEWS.LV ; NOVADA resursu izmantošanas iespējas, kā rezervēt un pasūtīt GRĀMATAS, digitālā BIBLIOTĒKA);
 • Drošība digitālajā vidē (atbildība un uzvedība internetā; drošas un labi pārdomātas paroles; fotoattēlu un informācijas publicēšana internetā; PADOMĀ pirms ievieto internetā);
 • Pašiem mazākajiem:

-          iepazīsim pasaku portālu;

-          spēlēsim spēles;

-          digitālās grāmatas.

 

             Apmācības ir bezmaksas

 (Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 64070725, 25712705 vai rakstot uz e-pastu: bernu_biblioteka@limbazi.lv). Piesakoties, lūdzu, informējiet par nodarbību tēmu, vēlamo laiku un nodarbību skaitu! ) 

 

Piedāvājums

 • ·         Mācības interešu grupām LGB, Parka ielā 23 – datorprasmes, angļu valoda, radošās darbnīcas (pieteikties pa tālr. 29283652)
 • ·         Bibliotekārās stundas skolēniem Bērnu literatūras centrā (pieteikties pa tālr. 25712705) 
 • Bibliotēkas apskates ekskursijas (pieteikties pa tālr. 29479811)
 • Ar datoriem aprīkotas klusās darba telpas individuālam un grupu darbam, attālinātās darba vietas – “mazais birojs” uzņēmējiem (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • Ārtelpā pie  LGB, Parka ielā 23 - grāmatu nodošanas iekārta 24 stundas diennaktī
 • Bibliotēkas telpu noma (pieteikties pa tālr. 29283652)