Limbažu Galvenā bibliotēka aicina darbā Galvenos bibliotekārus

Limbažu Galvenā bibliotēka aicina darbā uz noteiktu laiku

 

GALVENO BIBLIOTEKĀRU - pasākumu organizētāju

Klientu apkalpošanas centrā (Limbažos, Parka ielā 23)

 

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt literāros u.c. pasākumus dažādām mērķauditorijām;
 • organizēt mākslinieciskās un literārās izstādes;
 • nodrošināt pasākumu publicitāti un reklāmu;
 • sagatavot un realizēt projektus papildus finansējuma piesaistīšanai;
 • nodrošināt bibliotēkas klientu apkalpošanu.

Prasības pretendentiem:

 • pabeigta augstākā izglītība;
 • augsta līmeņa komunikācijas prasmes darbā ar pieaugušajiem;
 • prasme uzstāties auditorijas priekšā;
 • augsta līmeņa prasme strādāt ar biroja tehniku un programmatūrām.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Limbažu Galvenajā bibliotēkā līdz 2017. gada 5.aprīlim, sūtot uz e-pastu limbazu_biblioteka@limbazi.lv, pa pastu Limbažu Galvenā bibliotēka, Parka  iela 23, Limbaži, LV-4001 vai iesniedzot personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei – Galvenais bibliotekārs Klientu apkalpošanas centrā”.

 

 

Limbažu Galvenā bibliotēka aicina pastāvīgā darbā

 

GALVENO BIBLIOTEKĀRU - pasākumu organizētāju

Bērnu literatūras centrā (Limbažos, Dārza ielā 24)

 

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt tematiskās un mākslinieciskās izstādes, literārās tikšanās, lasījumus, radošās darbnīcas, konkursus u.c. bērnu pasākumus;
 • nodrošināt pasākumu publicitāti un reklāmu;
 • sagatavot un realizēt projektus papildus finansējuma piesaistīšanai;
 • nodrošināt bibliotēkas klientu apkalpošanu.

Prasības pretendentiem:

 • pabeigta augstākā izglītība;
 • augsta līmeņa komunikācijas prasmes darbā ar bērniem un pusaudžiem;
 • prasme uzstāties auditorijas priekšā;
 • augsta līmeņa prasme strādāt ar biroja tehniku un programmatūrām.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Limbažu Galvenajā bibliotēkā līdz 2017. gada 5.aprīlim, sūtot uz e-pastu limbazu_biblioteka@limbazi.lv, pa pastu Limbažu Galvenā bibliotēka, Parka  iela 23, Limbaži, LV-4001 vai iesniedzot personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei – Galvenais bibliotekārs Bērnu literatūras centrā”.