Limbažu Galvenās bibliotēkas un Bērnu literatūras centra piedāvājums martā

Limbažos, Parka ielā 23 un Bērnu literatūras centrā, Dārza ielā 24

 

Pasākumi

 • 1.martā plkst. 10.30 – Vispasaules kaķu diena (Dārza ielā 24)

-  tikšanās ar veterinārārsti Jolantu Petrušovu

 • 2. martā plkst. 10.00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba tikšanās (Parka ielā 23)

-  jaunāko bibliotēkas grāmatu apskats, sarunas ar lasītājiem

-  aktualitātes bibliotēkā

 • 2. martā plkst. 16.00 – Novadpētnieku un vēstures draugu interešu grupas tikšanās ”Krodziņi un restorāni Limbažos” (Parka ielā 23)
 • 3. martā – Jauno grāmatu diena – iepazīšanās ar jaunajām grāmatām un kopā lasīšana (Dārza ielā 24)
 • No 7. līdz 10. martam – “Dažādais kaķis”- iepazīšanās ar  kaķa tēlu  dažādu rakstnieku un dzejnieku darbos, interaktīva darbošanās (Dārza ielā 24)
 • 10. martā – Jauno spēļu diena – iepazīšanās ar jaunākajām spēlēm un kopīga to izzināšana un spēlēšana (Dārza ielā 24)
 • 11. martā plkst. 13.00  - tikšanās ar rakstnieci Annu Žīguri VKKF atbalstītā projekta ietvaros (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 13. līdz 17. martam – lielo grāmatu nedēļa  ”Meklē, vēro, lasi, uzzini!” (Dārza ielā 24)
 • 21., 22. martā  – kopīga lasīšana un radošā darbnīca “Kad laimīgā poga dodas ciemos pie lietussarga…” (Dārza ielā 24)
 • No 1. līdz 24.martam – fotokonkurss ”Pieķerts lasot” (Parka ielā 23)
 • 25. martā plkst.13.00 – tikšanās ar grāmatu autori Noru Ikstenu VKKF atbalstītā projekta ietvaros (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 27. līdz 31.martam Vispasaules e–prasmju un profesiju nedēļa “Kas ir bibliotekārs?” (Bibliotekārās stundas: e-prasmju pilnveidošana, drošība digitālajā vidē, iepazīšanās ar bibliotekāra darbu) (Dārza ielā 24)
 • 31.martā plkst. 10.30 - tikšanās ar pildspalvu kolekcionāri Ivetu Kuduli (Dārza ielā 24)

 

Izstādes

Mākslas darbu izstādes:

 • No 1. līdz 31.martam – turpinās limbažnieces Silvijas Augustes suvenīru kolekcijas izstāde ”Zvaniņi” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 2. līdz 31.martam – LNB ceļojošā izstāde ”Pieķerts lasot” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 1. līdz 31.martam – limbažnieces Ivetas Kudules pildspalvu  izstāde “Pildspalvu stāsti”  izstāžu ciklā ”Limbažnieka interesantā aizraušanās” (Dārza ielā 24)

 

Tematiskās izstādes:

 • No 1. līdz 31.martam – literatūras izstāde ”Kūstošā sniega elpa” (Parka ielā 23, 1.stāvā)
 • No 1. līdz 31.martam – informatīva izstāde “Eiropa vēstures griežos” Europe Direct informācijas centra Limbažu kontaktpunkta izstāžu ciklā ”Interesantā Eiropa” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 1. līdz 31.martam – novadpētniecības izstāde ”Krodziņi un restorāni Limbažos” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • No 2. līdz 31.martam – bibliotēkas jauno grāmatu izstāde (Parka ielā 23, 1.stāvā)
  • No 1. līdz 31.martam – tematiska izstāde “Mans mīlulis – kaķis”(Dārza ielā 24)

 

Eiropas Savienības informācijas punkts (Tālrunis 29479811)

Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES.

Uzziņas par Eiropas Savienību.

          Konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos.

 

Apmācības

Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Parka ielā 23)

 • Datorapmācības iesācējiem;
 • Individuālās konsultācijas datoru lietotājiem (pēc pieteikumiem);
 • IT lietpratēju klubs;
 • Angļu valoda iesācējiem;
 • Barjeras pārvarēšana angļu sarunvalodā;
 • Angļu valoda ar priekšzināšanām (aicinām pieteikties jaunus interesentus).

Apmācības ir bezmaksas

(Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29283652 vai rakstot uz e-pastu: bronislava.sauka@limbazi.lv

Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)

Bibliotekāro stundu piedāvājums:

 • Bibliotēkas tradicionālo resursu izmantošana (Kas ir bibliotēka? Kā veidojas krājums? Kādus žurnālus, spēles var izmantot bibliotēkā?);
 • Bibliotēkas elektronisko resursu lietošana (atrodi savu grāmatu bibliotēkas KATALOGĀ; datu bāze LETONIKA, iepazīsti E – GRĀMATU , Lursoft Laikrakstu bibliotēka – NEWS.LV ; NOVADA resursu izmantošanas iespējas, kā rezervēt un pasūtīt GRĀMATAS, digitālā BIBLIOTĒKA);
 • Drošība digitālajā vidē (atbildība un uzvedība internetā; drošas un labi pārdomātas paroles; fotoattēlu un informācijas publicēšana internetā; PADOMĀ pirms ievieto internetā);
 • Pašiem mazākajiem:

iepazīsim pasaku portālu;

spēlēsim spēles;

digitālās grāmatas.

            Apmācības ir bezmaksas

(Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 64070725, 25712705 vai rakstot uz e-pastu: bernu_biblioteka@limbazi.lv). Piesakoties, lūdzu, informējiet par nodarbību tēmu, vēlamo laiku un nodarbību skaitu! )

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem

 • 16. marts - Alojas novada bibliotēku apmeklējumi; Saruna/diskusija Alojas  novadā;
 • 21.-22. marts - Publisko bibliotēku apaļā galda diskusija LNB Bibliotēku attīstības centrā;
 • 30. marts – Apmācība/praktiska nodarbība bibliotēku darbiniekiem;
 • Limbažu novada publisko bibliotēku apmeklējumi

 

Piedāvājums

 • Apmācības interešu grupām LGB, Parka ielā 23 – datorprasmes, angļu valoda, krievu sarunvaloda, radošās darbnīcas (pieteikties pa tālr. 29283652)
 • Bibliotekārās stundas skolēniem Bērnu literatūras centrā (pieteikties pa tālr. 25712705)
 • Bibliotēkas apskates ekskursijas (pieteikties pa tālr. 29479811)
 • Ar datoriem aprīkotas klusās darba telpas individuālam un grupu darbam, attālinātās darba vietas – “mazais birojs” uzņēmējiem (Parka ielā 23, 2.stāvā)
 • Ārtelpā pie  LGB, Parka ielā 23 - grāmatu nodošanas iekārta 24 stundas diennaktī
 • Bibliotēkas telpu noma (pieteikties pa tālr. 29283652)