Limbažu Galvenās bibliotēkas un Bērnu literatūras centra pasākumu, izstāžu un citu aktivitāšu piedāvājums novembrī

Pasākumi

 • 1. – 6. novembris - Pasaules mēdijpratības un informācijpratības nedēļas pasākumi Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)
 • 3. novembrī plkst. 10.00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba tikšanās (Parka ielā 23)
  • jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats
  • aktualitātes bibliotēkā
 • 3. novembrī plkst. 10.00 Radošais rīts kopā ar bērnu grāmatu un dziesmu autoru Uldi Punkstiņu Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)
 • 3. novembrī plkst. 16.00 – Novadpētnieku un vēstures draugu interešu grupas tikšanās “Limbažu Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīcas vēsture” (Parka ielā 23)
 • 3. novembrī plkst. 16.00- Radošā darbnīca “Enkaustikas tehnikā veidoti darbi”, vada Valentīna Kukule (Parka ielā 23)
 • 4. novembrī – Jauno grāmatu diena Bērnu literatūras centrāiepazīšanās ar jaunajām grāmatām un kopā lasīšana (Dārza ielā 24)
 • 5. novembrī plkst. 14.00 – mākslinieku Jura Bindemaņa, Aldoņa Cīruļa, Harija Medņa, Aivara Romanovska, Ulda Zutera gleznu izstādes “J.B.A.C.H.M.A.R.U.Z" atklāšana  (Parka ielā 23)
 • 11. novembrī  – Jauno spēļu diena Bērnu literatūras centrā- iepazīšanās ar jaunajām spēlēm un kopā spēlēšana (Dārza ielā 24)
 • 14. – 17. novembris - Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, rīta lasījumi Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)
 • 19. novembrī plkst. 11.00 – Ģimeņu diena “Es mīlu Latviju!” (Parka ielā 23)
 • 25. novembrī plkst. 11.00 – tikšanās ar rotaļlietu meistari Ilzi Beldavu Bērnu literatūras centrā  (Dārza ielā 24)
 • 25. novembrī plkst. 18.00  - tikšanās ar rakstnieci Māru Zālīti. Atbalsta VKKF (Parka ielā 23)
 • 30. novembrī plkst. 10.00 - “Pūčulēnu skola”- lasīšanas veicināšanas programma pirmsskolas vecuma bērniem “Grāmatu starts” Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)
 • Visu novembri kampaņa “Mazais 100 – gades pilsonis” Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)

 

Izstādes

 • No 1. līdz 30. onovembrim – informatīva izstāde “Jaunākais par Eiropas Savienību” (Parka ielā 23)
 • No 1. – 25. novembrim – Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas gadadienai veltīta  izstāde “Daudz laimes, Latvija!” Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)
 • No 1. līdz 30. novembrim – Latviskās dzīvesziņas biedrības “Saulesrits” dalībnieču austo jostu izstāde (Parka ielā 23)
 • No 1. līdz 30. novembrim – literatūras izstāde “Mums viņa ir visskaistākā (M.Zālīte)” (Parka ielā 23)
 • No 2. – 30. novembrim - Ilzes Beldavas pašdarināto leļļu izstāde “Mīļlellītes!”  Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)
 • No 5. novembra līdz 30. decembrim – mākslinieku Jura Bindemaņa, Aldoņa Cīruļa, Harija Medņa, Aivara Romanovska, Ulda Zutera gleznu izstāde “J.B.A.C.H.M.A.R.U.Z.” (Parka ielā 23)
 • No 3. novembra – Jauno grāmatu dienas jaunieguvumu – daiļliteratūras un nozaru literatūras izstāde (Parka ielā 23)
 • 7. - 30. novembris - jaunāko grāmatu izstāde - “Novembra jaunumi” Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)

 

Eiropas Savienības informācijas punkts (Tālrunis 64070710)

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES.
 • Uzziņas par Eiropas Savienību.
 • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos.
 • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija.
 • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu.

 

Apmācības Parka ielā 23 (Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29283652 vai rakstot e-pastu uz bronislava.sauka@limbazi.lv):

 • Datorapmācības iesācējiem;
 • IT lietpratēju klubs;
 • Barjeras pārvarēšana angļu sarunvalodā;
 • Angļu valoda ar priekšzināšanām;
 • Angļu valoda iesācējiem;
 • 24. novembrī plkst. 14:00 – 18:00Nāc un noskaidro! Cilvēktiesības, laba pārvaldība, diskriminācijas novēršana. Konsultē Tiesībsarga biroja juristi (Parka ielā 23, 1. stāvā), pieteikšanās bezmaksas konsultācijām, zvanot pa  tālruni 67686768

 

Apmācības Bērnu literatūras centrā Dārza ielā 24 (Pieteikšanās uz apmācībām, nodarbībām, zvanot pa tālruni 6407034, 64070725 vai rakstot uz e-pastu bernu_biblioteka@limbazi.lv):

 • Bibliotēku tradicionālo resursu izmantošanā 
 • Bibliotēku elektronisko resursu izmantošana
 • “Par drošību digitālajā vidē”

 

Apmācības ir bezmaksas

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem

 • 4. novembrī – Apmācības Limbažu novada bibliotēku darbiniekiem; 
 • 24. novembrī - Limbažu un Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku darbinieku mācību seminārs
 • Limbažu un Alojas novadu publisko bibliotēku konkursa “Cik gaiša mana Gaismas pils?” noslēgums, iesūtīto darbu apkopošana;
 • Limbažu un Alojas novadu publisko bibliotēku iesaistīšanās Lauku bibliotēku atbalsta biedrības konkursā  „LIELĀ LASĪTĀJU BALVA – 2016”, rezultātu apkopošana

 

Piedāvājums:

 • Ar datoriem aprīkotas klusās darba telpas individuālam un grupu darbam, attālinātās darba vietas – “mazais birojs” uzņēmējiem 
 • Ārtelpā pie  LGB, Parka ielā 23 - grāmatu nodošanas iekārta 24 stundas diennaktī
 • Apmācību, pasākumu telpu un terases noma (pieteikt pa tālr. 29283652)
 • Bibliotēkas apskates ekskursijas (pieteikties pa tālruni 29479811)
 • Bibliotekārās stundas skolēniem (pieteikties pa tālr. 29479811)
 • Bezmaksas pieeja datubāzēm: news.lv,  letonika.lv, nozare.lv (LETA biznesa portāls),  Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs, grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa pagarināšana internetā limbazi.biblioteka.lv/Alise. Portālā filmas.lv iespējams noskatīties vairāk kā 100 latviešu filmas.