Izstādes, aktivitātes un pasākumi Limbažu Galvenajā bibliotēkā jūnijā un jūlijā

LIMBAŽU GALVENAJĀ BIBLIOTĒKĀ JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ (2016)

Limbažos, Parka ielā 23 un Bērnu literatūras centrā Dārza ielā 24

 

 

Pasākumi

 

 • 1. jūnijā plkst. 18:00 – Limbažu fotokluba izstādes “Esošais ap mums” atklāšana (Parka ielā 23)
 • 2. jūnijā – Jauno grāmatu diena (Parka ielā 23)
 • 3. jūnijāJauno grāmatu diena Bērnu literatūras centrā – iepazīšanās ar jaunajām grāmatām un kopā lasīšana (Dārza ielā 24)
 • 10. jūnijāJauno spēļu diena Bērnu literatūras centrā - iepazīšanās ar jaunajām spēlēm un kopā spēlēšana (Dārza ielā 24)
 • No 13. - 30. jūnijam - Mini konkurss bērniem: “Maģiskās Jāņuzāles” (Dārza ielā 24)
 • 17. jūnijā plkst. 16:00 - “Pūčulēnu skola” - iepazīšanās ar grāmatu un spēļu pasauli Bērnu literatūras centrā (Aicinām pieteikties ģimenes, kurās aug 3-4 gadus veci bērni tālr.25712705; 64070725) (Dārza ielā 24)
 • 1. jūlijāJauno grāmatu diena Bērnu literatūras centrā – iepazīšanās ar jaunajām grāmatām un kopā lasīšana (Dārza ielā 24)
 • 7. jūlijā plkst. 10:00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba tikšanās. (Parka ielā 23)
 • jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;
 • aktualitātes bibliotēkā
 • 8. jūlijāJauno spēļu diena Bērnu literatūras centrā - iepazīšanās ar jaunajām spēlēm un kopā spēlēšana (Dārza ielā 24)
 • 15. jūlijā plkst. 16:00 - “Pūčulēnu skola” - iepazīšanās ar grāmatu un spēļu pasauli Bērnu literatūras centrā (Aicinām pieteikties ģimenes, kurās aug 3-4 gadus veci bērni tālr.25712705; 64070725)
 • Visu jūliju Bērnu literatūras centrā - aicinām minēt mīklas, pildīt atjautības uzdevumus, spēlēt spēles (Dārza ielā 24)

 

 

Izstādes

 

 

 • No 1. jūnija līdz 30. jūnijam - Literatūras izstāde  – “Jānīts nāca pār gadskārtu” (Parka ielā 23)
 • No 1. jūnija līdz 30. jūnijam - Literatūras izstāde “Nīderlandes prezidentūra Eiropas Savienības Padomē” (Parka ielā 23)
 • No 1. jūnija līdz 30. jūlijam - Informatīva izstāde „Jaunākais par Eiropas Savienību” (Parka ielā 23)
 • No 1. jūnija līdz 30. jūlijam - Jaunāko grāmatu izstāde abonementā “Vasaras lasītprieks” (Dārza ielā 24)
 • No 1. jūnija līdz 30. jūlijam -  Jaunāko spēļu izstāde abonementā “Spēļu karuselis!” (Dārza ielā 24)
 • No 1. jūnija līdz 30. jūlijam – Limbažu fotokluba izstāde “Esošais ap mums” (Parka ielā 23)
 • No 1. jūnija līdz 30. jūlijam – Limbažnieces Oļesjas Jefimovas no papīra pīto darbu izstāde “Papīra maģija” (Parka ielā 23)
 • No 2. jūnija līdz 30. jūnijam  - Jauno grāmatu dienas  jaunieguvumu – daiļliteratūras un nozaru literatūras izstāde. (Parka ielā 23)
 • No 15. - 30. jūnijam - Informatīvā izstāde bērniem “Līgo diena, Zāļu diena” (Dārza ielā 24)
 • No 1. jūlija līdz 30. jūlijam – Literatūras izstāde “Grāmata kā dārzs” (Parka ielā 23)
 • No 1. jūlija līdz 30. jūlijam - Literatūras izstāde “Slovākijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē” (2.stāvā)
 • No 7. jūlija līdz 30. jūlijam  - Jauno grāmatu dienas  jaunieguvumu – daiļliteratūras un nozaru literatūras izstāde. (Parka ielā 23)
 • No 15. līdz 30. jūlijam - Informatīvā izstāde bērniem “Ballīte vasarā” (Dārza ielā 24)
 • Līdz 18. jūlijam - Bērnu zīmējumu izstāde “ZAAO pastkarte” (Dārza ielā 24)

 

 

Eiropas Savienības informācijas punkts (Tālrunis 64070710)

 

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES.
 • Uzziņas par Eiropas Savienību.
 • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos.
 • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija.
 • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu.

 

Apmācības

 

 • Apmācības Parka ielā 23 iedzīvotājiem vasaras mēnešos nenotiks, tās atsāksies septembrī.

 • Apmācības Bērnu literatūras centrā, Dārza ielā 24 notiek jūnijā (jūlijā un augustā nenotiek) - pieteikšanās uz apmācībām, nodarbībām, zvanot pa tālruni 6407034, 64070725 vai rakstot uz e-pastu bernu_biblioteka@limbazi.lv
  • Infogrammu veidošana
  • Bibliotēku elektronisko resursu izmantošana
  • Sociālo mediju lietošana - "Kļūsim sociāli aktīvi!"

Apmācības ir bezmaksas

 

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem

 

 

 • No 1. jūnija - konkurss Limbažu un Alojas novadu publiskajām pagastu bibliotēkām “Cik gaiša mana Gaismas pils?”
 • 9. jūnijā – Apmācības bibliotēku darbiniekiem
 • 12. – 13. jūlijā - Latvijas Bibliotekāru biedrībasVidzemes nodaļas 19. saiets – konference “Visi ceļi ved uz bibliotēku – daudzkrāsainu Gaismas pili”

 

 

Piedāvājums (parka ielā 23):

 

 

 

 • Ar datoriem aprīkotas klusās darba telpas individuālam un grupu darbam, attālinātās darba vietas – “mazais birojs” uzņēmējiem 
 • Saraksta “Publikācijas par Limbažu novadu no Lursoft Laikrakstu bibliotēkas news.lv” sagatavošana un izsūtīšana e- pastā katru nedēļu (pieteikt pa tālr. 64070710)
 • Bibliotēkas grāmatu nodošanas iekārta (pie bibliotēkas) 24 stundas diennaktī
 • Apmācību, pasākumu telpu un terases noma (pieteikt pa tālr. 64022306)
 • Bibliotēkas apskates ekskursijas

 

LGB DATU BĀZES:

 

Iedzīvotājiem pieejamas datubāzes BEZ MAKSAS no bibliotēkas datoriem.

 

 • Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv – Latvijas centrālo un reģionālo laikrakstu publikācijas internetā;
 • Datubāze letonika.lv – latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu, latīņu un igauņu valodas vārdnīcas (pilnās versijas), literāro darbu datubāze, vārdu analīze un uzziņas, sinonīmu vārdnīca, 10 enciklopēdijas un multivides kolekcijas;
 • Biznesa portāls Nozare.lv ir nacionālās ziņu aģentūras LETA informācijas pakalpojums, kurā, apvienojot LETA speciālistu zināšanas un pieredzi operatīvās un analītiskās informācijas sagatavošanā, vienkopus tiešsaistes režīmā pieejama aktuālākā un kompetentākā biznesa informācija (datu bāze pieejama LGB Parka ielā 23).
 • Elektroniskais katalogs – internetā brīvi pieejama Limbažu un Alojas novadu Pašvaldību dokumentu datubāze un Novadu resursu datubāze, kā arī bibliotēku Elektroniskais kopkatalogs. Grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa pagarināšana internetā limbazi.biblioteka.lv/Alise.

 

LATVIEŠU FILMAS

 

 • Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu ir īstenojis projektu "Latvijas filmu izlase" - apjomīgu filmu kolekciju DVD formātā, kurā apkopotas Latvijas kinovēstures būtiskākās parādības un spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi.
 • Kolekcijas izlasē ievietotas 70 Latvijas filmas: 10 spēlfilmas, 16 dokumentālās filmas un 44 animācijas filmas. Spēlfilmu sarakstā vecākā ir režisora Leonīda Leimaņa filma "Purva bridējs" (1966), jaunākā – Jāņa Norda "Mammu, es tevi mīlu" (2013), dokumentālā kino izlase sākas ar Ivara Kraulīša "Baltajiem zvaniem" (1961) un beidzas ar Dāvja Sīmaņa "Escaping Riga" (2014), savukārt animācijas spektru iesāk Arnolda Burova pirmā filma "Ki-ke-ri-gū!" (1966) un Rozes Stiebras "Zelta sietiņš" (1975), bet noslēdz Signes Baumanes "Akmeņi manās kabatās" (2014) un Reiņa Kalnaeļļa "Zelta zirgs" (2014).
 • Kolekcijas filmas var skatīties bibliotēkas lasītavā 2. stāvā (Parka ielā 23).  

 

 

LATVIEŠU FILMAS INTERNETĀ

 

 • Katrs bibliotēkas apmeklētājs var BEZ MAKSAS uz bibliotēkas datoriem noskatīties vairāk nekā 100 latviešu filmas, piemēram, Rīgas sargi, Baiga vasara, Ceplis, Limuzīns Jāņu nakts krāsā un Mammu, es tevi mīlu u.c. portālā filmas.lv

 

Vairāk informācija www.limbazubiblioteka.lv