Mūsu bibliotēkā populārākās grāmatas 2016. gada janvārī

http://www.limbazubibl oteka.lv/lv/ms/jaunumi/popularakas_gramatas_limbazu_galvenaja_biblioteka_janvari_2016/