LGB piedāvātie pasākumi, izstādes apmācības un citas aktivitātes februāra mēnesī

http://www.limbazubibl oteka.lv/lv/ms/jaunumi/limbazu_galvenaja_biblioteka_februari_2016/