LIMBAŽU GALVENAJĀ BIBLIOTĒKĀ NOVEMBRĪ (2015) Limbažos, Parka ielā 23

PASĀKUMI

 

 • 4.novembrī plkst. 18.00  - Latviskās dzīvesziņas pasākumu cikla “Gadskārtas – senču tradīcijas mūsdienās” trešais pasākums “Veļu laiks un Mārtiņdiena” sadarbībā ar Latviskās dzīvesziņas biedrību “Saulesrits”. (2.stāva pasākumu zālē)”.

 

 • 5.novembrī plkst. 10.00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba biedru tikšanās. (1.stāvā)

- jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;

- aktualitātes bibliotēkā

 

 • 5.novembrī plkst. 16.00 - LGB uz kārtējo tikšanos aicina novadpētniekus, vēstures draugus (2.stāvā)

 

 • 12.novembrī plkst. 14.00 – Diskusija jauniešiem “Informācija. Izglītība. Izvēle” sadarbībā ar Latvijas nacionālo bibliotēku un Rīgas Ekonomikas augstskolu.

 

 • 21.novembrī plkst. 14.00 – Limbažnieces Vedinas Valaines grāmatas “Sietā ūdeni nesasmelsi” atvēršana

 

 • 27.novembrī plkst. 15.00 “Godinot Latvijas Leģendas”. Grāmatu sērijas “Latvijas Leģendas” 5.izdevuma atvēršana, tikšanās ar izdevniecības “Jumava” pārstāvjiem un autosportistu, limbažnieku IVO CĪRULI.

 

IZSTĀDES


 • No 2. līdz 30.novembrim mākslinieces Anitas Ozolas foto izstāde “Mana pasaulīte Latvijā” (2.stāvā)

 

 • No 2. līdz 30.novembrim starptautiska ceļojošā izstāde “Latvijas vēsture karikatūrās” (2.stāvā)

 

 • No 9. līdz 14.novembrim – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai veltīta izstāde “Draudzība Ziemeļvalstīs”

 

 • No 2. līdz 30.novembrim – literatūras izstāde “Mana Latvija”

 

 • No 5.novembra – Jauno grāmatu dienas – daiļliteratūras un nozaru literatūras izstāde (1.stāvā)

 

 • Literatūras izstāde “Luksemburgas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē” (2.stāvā)

 

 • Informatīva izstāde   „Jaunākais par Eiropas Savienību” (2.stāvā)

 

 

Literātu un ievērojamu cilvēku dzīves pieturzīmes


3.novembrī – komponistam Emīlam Dārziņam – 140 (1875 – 1910)

25.novembrī – dzejniekam, mūziķim Valdim Atālam – 65 (1950)

 

EIROPAS SAVIENĪBAS INFORMĀCIJAS PUNKTS

(Tālrunis 64070710, e-pasts inta.sokolovska@limbazi.lv)

 

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES.
 • Uzziņas par Eiropas Savienību.
 • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos.
 • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija.
 • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu.

 

APMĀCĪBAS (Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29283652 vai rakstot e-pastu uz bronislava.sauka@limbazi.lv):

 

Datorapmācības;

Barjeras pārvarēšana angļu sarunvalodā;

Angļu valoda ar priekšzināšanām;

Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām);

Radošās darbnīcas

 

PIEDĀVĀJUMS:


 • Ar datoriem aprīkotas klusās darba telpas individuālam un grupu darbam, attālinātās darba vietas – “mazais birojs” uzņēmējiem 
 • Saraksta “Publikācijas par Limbažu novadu no Lursoft Laikrakstu bibliotēkas news.lv” sagatavošana un izsūtīšana elektroniskajā pastā katru nedēļu (pieteikt pa tālr. 64070710)
 • Grāmatu nodošanas iekārta (pie bibliotēkas) 24 stundas diennaktī
 • Apmācību, pasākumu telpu un terases noma (pieteikt pa tālr. 29283652)
 • Bibliotēkas apskates ekskursijas (grupām lūdzam pieteikties pa tālruni 29479811)
 • Skolēniem piedāvājam bibliotekārās stundas “Iepazīsti bibliotekāra profesiju!” (lūdzam pieteikties pa tālruni 29479811)

 

 

LGB DATU BĀZES:

Iedzīvotājiem pieejamas datubāzes BEZ MAKSAS no bibliotēkas datoriem.

 

 • Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv – Latvijas centrālo un reģionālo laikrakstu publikācijas internetā;
 • Datubāze letonika.lv – latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu, latīņu un igauņu valodas vārdnīcas (pilnās versijas), literāro darbu datubāze, vārdu analīze un uzziņas, sinonīmu vārdnīca, 10 enciklopēdijas un multivides kolekcijas;
 • Biznesa portāls Nozare.lv ir nacionālās ziņu aģentūras LETA informācijas pakalpojums, kurā, apvienojot LETA speciālistu zināšanas un pieredzi operatīvās un analītiskās informācijas sagatavošanā, vienkopus tiešsaistes režīmā pieejama aktuālākā un kompetentākā biznesa informācija.
 • Likumdošanas informācijas sistēma NAIS.lv - LR likumi, starptautiskie dokumenti, Saeimas likumprojekti, politikas plānošanas dokumenti, tiesu spriedumi, ES normatīvie akti, krievu valodā tulkoti Igaunijas Republikas tiesību akti, sekošana tiesvedības gaitai interesējošajās lietās;
 • Elektroniskais katalogs – internetā brīvi pieejama Limbažu un Alojas novadu Pašvaldību dokumentu datubāze un Novadu resursu datubāze, kā arī bibliotēku Elektroniskais kopkatalogs. Grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa pagarināšana internetā limbazi.biblioteka.lv/Alise.

 

LATVIEŠU FILMAS

 

Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu ir īstenojis projektu "Latvijas filmu izlase" - apjomīgu filmu kolekciju DVD formātā, kurā apkopotas Latvijas kinovēstures būtiskākās parādības un spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi.

 

Kolekcijas izlasē ievietotas 70 Latvijas filmas: 10 spēlfilmas, 16 dokumentālās filmas un 44 animācijas filmas. Spēlfilmu sarakstā vecākā ir režisora Leonīda Leimaņa filma "Purva bridējs" (1966), jaunākā – Jāņa Norda "Mammu, es tevi mīlu" (2013), dokumentālā kino izlase sākas ar Ivara Kraulīša "Baltajiem zvaniem" (1961) un beidzas ar Dāvja Sīmaņa "Escaping Riga" (2014), savukārt animācijas spektru iesāk Arnolda Burova pirmā filma "Ki-ke-ri-gū!" (1966) un Rozes Stiebras "Zelta sietiņš" (1975), bet noslēdz Signes Baumanes "Akmeņi manās kabatās" (2014) un Reiņa Kalnaeļļa "Zelta zirgs" (2014).

Kolekcijas filmas var skatīties bibliotēkas lasītavā 2.stāvā.             

 

LATVIEŠU FILMAS INTERNETĀ

 

Katrs bibliotēkas apmeklētājs var BEZ MAKSAS uz bibliotēkas datoriem noskatīties vairāk nekā 100 latviešu filmas, piemēram, Rīgas sargi, Baiga vasara, Ceplis, Limuzīns Jāņu nakts krāsā un Mammu, es tevi mīlu u.c. portālā filmas.lv

 

PROFESIONĀLIE PASĀKUMI BIBLIOTEKĀRIEM


 • 19. novembrī - Ideju darbnīca bibliotekāriem  Bibliotēku reklāma; 
 • 26. novembrī - Limbažu un Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku darbinieku mācību seminārs; 
 • Limbažu un Alojas novadu publisko bibliotēku fotokonkursa “Pozitīvie foto mirkļi bibliotēkā” noslēgums, iesūtīto darbu apkopošana;
 • Limbažu un Alojas novadu publisko bibliotēku iesaistīšanās Lauku bibliotēku atbalsta biedrība konkursā  „LIELĀ LASĪTĀJU BALVA – 2015”, rezultātu apkopošana