Pasākumi Limbažu Galvenajā bibliotēkā JŪNIJĀ (2015)

PASĀKUMI

 • 4. jūnijā plkst. 10:00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba biedru tikšanās Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā (Limbažos, Rīgas ielā 9):

     - jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;

     - aktualitātes bibliotēkā.

 

 • 18. jūnijā plkst. 18.00 – „Senču tradīcijas Jāņos – kādreiz un tagad”. Latviskās dzīvesziņas pasākumu cikla “Gadskārtas – senču tradīcijas mūsdienās” pirmais pasākums sadarbībā ar Latviskās dzīvesziņas biedrību “Saulesrits” (Limbažos, Rīgas ielā 9).

 

IZSTĀDES

 • No 8. līdz 30. jūnijam – informatīva literatūras izstāde „Visi gaida Jāņu dienu”;
 • Literatūras izstāde “Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē”;
 • Informatīva izstāde „Jaunākais par Eiropas Savienību”.

 

LITERĀTU UN IEVĒROJAMU CILVĒKU DZĪVES PIETURZĪMES

 • 8. jūnijā – dzejniecei, novadniecei Paulīnai Bārdai – 125 (1890 – 1983);
 • 10. jūnijā – rakstniekam, pedagogam Leonam Paeglem – 125 (1890 – 1926);
 • 16. jūnijā – rakstniekam, žurnālistam Mārim Čaklajam – 75 (1940 – 2003).

 

EIROPAS SAVIENĪBAS INFORMĀCIJAS PUNKTS

(Limbažos, Rīgas ielā 9, tālrunis 64070747, e-pasts lasitaju_apkalposana@limbazi.lv):

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES;
 • Uzziņas par Eiropas Savienību;
 • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos;
 • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija;
 • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu.

 

APMĀCĪBAS

(Limbažos, Zāles ielā 8, pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29479811, 64070715 vai rakstot e-pastu uz kristine.kine@limbazi.lv): 

 • Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu;
 • Praktiskas lietas darbā ar datoru;
 • Limbažu un Alojas novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošana;
 • E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā;
 • Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām);
 • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām).

 

LGB DATU BĀZES

Iedzīvotājiem pieejamas datubāzes BEZ MAKSAS no bibliotēkas datoriem (Limbažos, Rīgas ielā 9):

 • Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv – Latvijas centrālo un reģionālo laikrakstu publikācijas internetā;
 • Datubāze letonika.lv – latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu, latīņu un igauņu valodas vārdnīcas (pilnās versijas), literāro darbu datubāze, vārdu analīze un uzziņas, sinonīmu vārdnīca, 10 enciklopēdijas un multivides kolekcijas;
 • LETA biznesa portāls nozare.lv - aktuāla biznesa informācija (iepirkumi, izsoles, uzņēmumu datubāze, publikācijas u.c.);
 • Likumdošanas informācijas sistēma NAIS.lv - LR likumi, starptautiskie dokumenti, Saeimas likumprojekti, politikas plānošanas dokumenti, tiesu spriedumi, ES normatīvie akti, krievu valodā tulkoti Igaunijas Republikas tiesību akti, sekošana tiesvedības gaitai interesējošajās lietās;
 • Elektroniskais katalogs – internetā brīvi pieejama Limbažu un Alojas novadu Pašvaldību dokumentu datubāze un Novadu resursu datubāze, kā arī bibliotēku Elektroniskais kopkatalogs. Grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa pagarināšana internetā limbazi.biblioteka.lv/Alise.

 

LATVIEŠU FILMAS INTERNETĀ

 • Katrs bibliotēkas apmeklētājs var BEZ MAKSAS uz bibliotēkas datoriem noskatīties vairāk nekā 100 latviešu filmas, piemēram, Rīgas sargi, Baiga vasara, Ceplis, Limuzīns Jāņu nakts krāsā un Mammu, es tevi mīlu u.c. portālā filmas.lv (Limbažos, Rīgas ielā 9).

 

INFORMĀCIJAI

 • 1. jūnijs – Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena;
 • 5. jūnijā – Pasaules Vides diena.

 

 

 

Papildus informācijai:

Aiga Evertovska

Limbažu Galvenās bibliotēkas
Klientu apkalpošanas centra
bibliotēku informācijas speciāliste
Tālrunis: 64070747
E-pasts: aiga.evertovska@limbazi.lv