Pasākumi Limbažu Galvenajā bibliotēkā MAIJĀ (2015)

PASĀKUMI

 

 • 4. maijā plkst. 17.00 Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25. gadadienai veltīts pasākums “4.maija atmiņu stāsti”. Piedalās bijušais Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts, novadnieks Jānis Lucāns. Pasākums notiks Limbažu Muzejā (Limbažos, Burtnieku ielā 7). Organizē Limbažu Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Limbažu muzeju.

    - Vienlaikus ar pasākumu notiks arī kārtējā novadpētnieku un vēstures draugu interešu grupas tikšanās.

 

 • 5. maijā plkst. 10:00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba biedru tikšanās Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā (Limbažos, Rīgas ielā 9):

    - jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;

    - aktualitātes bibliotēkā.

 

 • 15. maijā Limbažu un Alojas novadu 14. Grāmatu svētki Alojā. Bezmaksas transports no Limbažu kultūras nama plkst. 9.30. Aicināti visi interesenti! Tālrunis informācijai 29283652.

 

IZSTĀDES

 

 • Līdz 30. maijam turpinās izstāde “Limbažu Galvenā bibliotēka – pastāvēs, kas  pārvērtīsies”. Foto izstāde par LGB, gatavojoties pārcelties uz jauno ēku. (Limbažos, Rīgas ielā 9).
 • Literatūras izstāde “Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē”
 • Informatīva izstāde „Jaunākais par Eiropas Savienību”

 

LITERĀTU UN IEVĒROJAMU CILVĒKU DZĪVES PIETURZĪMES

 

 • 11. maijā – dzejniekam, komponistam, novadniekam Baumaņu Kārlim – 180 (1835 – 1905)

 

EIROPAS SAVIENĪBAS INFORMĀCIJAS PUNKTS

(Limbažos, Rīgas ielā 9, tālrunis 64070747, e-pasts lasitaju_apkalposana@limbazi.lv)

 

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES;
 • Uzziņas par Eiropas Savienību;
 • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos;
 • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija;
 • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu.

 

APMĀCĪBAS

(Limbažos, Zāles ielā 8, pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29479811, 64070715 vai rakstot e-pastu uz kristine.kine@limbazi.lv):

 

 • Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu;
 • Praktiskas lietas darbā ar datoru;
 • Limbažu un Alojas novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošana;
 • E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā;
 • Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām);
 • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām).

 

PROFESIONĀLIE PASĀKUMI BIBLIOTEKĀRIEM

 

 • 26. maijs -  sezonas  noslēguma - izbraukuma seminārs uz Cēsu Centrālo bibliotēku, Taurenes un Vecpiebalgas bibliotēkām.

 

LGB DATU BĀZES

Iedzīvotājiem pieejamas datubāzes BEZ MAKSAS no bibliotēkas datoriem (Limbažos, Rīgas ielā 9):

 

 • Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv – Latvijas centrālo un reģionālo laikrakstu publikācijas internetā;
 • Datubāze letonika.lv – latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu, latīņu un igauņu valodas vārdnīcas (pilnās versijas), literāro darbu datubāze, vārdu analīze un uzziņas, sinonīmu vārdnīca, 10 enciklopēdijas un multivides kolekcijas;
 • LETA biznesa portāls nozare.lv - aktuāla biznesa informācija (iepirkumi, izsoles, uzņēmumu datubāze, publikācijas u.c.);
 • Likumdošanas informācijas sistēma NAIS.lv - LR likumi, starptautiskie dokumenti, Saeimas likumprojekti, politikas plānošanas dokumenti, tiesu spriedumi, ES normatīvie akti, krievu valodā tulkoti Igaunijas Republikas tiesību akti, sekošana tiesvedības gaitai interesējošajās lietās;
 • Elektroniskais katalogs – internetā brīvi pieejama Limbažu un Alojas novadu Pašvaldību dokumentu datubāze un Novadu resursu datubāze, kā arī bibliotēku Elektroniskais kopkatalogs. Grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa pagarināšana internetā limbazi.biblioteka.lv/Alise.

 

LATVIEŠU FILMAS INTERNETĀ

 

 • Katrs bibliotēkas apmeklētājs var BEZ MAKSAS uz bibliotēkas datoriem noskatīties vairāk nekā 100 latviešu filmas, piemēram, Rīgas sargi, Baiga vasara, Ceplis, Limuzīns Jāņu nakts krāsā un Mammu, es tevi mīlu u.c. portālā filmas.lv (Limbažos, Rīgas ielā 9).

 

INFORMĀCIJAI

 

 • 13. maijs – Valsts valodas diena
 • 17. maijs – Pasaules informācijas sabiedrības un telekomunikācijas diena

 

 

Papildus informācija:

Broņislava Sauka

Limbažu Galvenās bibliotēkas

Klientu apkalpošanas centra vadītāja

Tālrunis: 64070747