Aicinām iepazīties ar Limbažu un Alojas novadu publisko bibliotēku 2014. gada pārskatiem un statistikas rādītājiem.

http://www.limbazubibl oteka.lv/lv/ms/par_biblioteku/gada_parskati/gada_parskati_2014_gada/