Pasākumi Limbažu Galvenajā bibliotēkā APRĪLĪ (2015)

PASĀKUMI

 

 • 2. aprīlī plkst. 10:00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba biedru tikšanās Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā (Limbažos, Rīgas ielā 9):

   - jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;

   - aktualitātes bibliotēkā.

 

 • 20.04. – 25.04 Bibliotēku nedēļas aktivitātes:

 

   ♦ 21. aprīlī plkst. 18.00 – pasākumu ciklā “Mūsu viesis” tikšanās ar rakstnieci, scenogrāfi Elvitu RUKU. Tikšanās notiek projekta “Rakstītājs – grāmata – lasītājs. Tikšanās ar jaunāko latviešu grāmatu autoriem Limbažu Galvenajā bibliotēkā” ietvaros, ar VKKF finansiālu atbalstu. Pasākums notiks Limbažu novada pašvaldības ēkas mazajā zālē (Limbažos, Rīgas ielā 16).

 

   ♦ No 20. aprīļa – izstāde “Limbažu Galvenā bibliotēka – pastāvēs, kas  pārvērtīsies”. Foto izstāde par LGB, gatavojoties pārcelties uz jauno ēku.

 

   ♦ 23. aprīlī plkst. 16.00 – “Jurģu diena Limbažu Galvenajā bibliotēkā”. Atmiņu pasākums pirms pārcelšanās uz jauno ēku.

 

 

TIKŠANĀS INTEREŠU GRUPĀS

 

 • 1. aprīlī plkst. 16:00LGB uz kārtējo tikšanos aicina novadpētniekus, vēstures draugus (Limbažos, Rīgas ielā 9).

 

IZSTĀDES

 

 • No 1. līdz 18. aprīlim Tematiska izstāde “Lieldieniņa braukšus brauca, asnus veda vezumā".
 • Līdz 18. aprīlim turpinās limbažnieces Ināras GRIŠČUKAS un lādezerietes Ingas PELŠAS radošo darbu izstāde “Pērļu spēles”.
 • Literatūras izstāde “Es skrēju pār dzīvi, es kļuvu par dzeju”  - dzejniecei Aspazijai – 150.
 • Literatūras izstāde “Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē”.
 • Informatīva izstāde „Jaunākais par Eiropas Savienību”.

 

LITERĀTU UN IEVĒROJAMU CILVĒKU DZĪVES PIETURZĪMES

 

 • 2. aprīlī – franču rakstniekam Emīlam Zolā - 175 (1840-1902)
 • 2. aprīlī – dāņu rakstniekam Hansam Kristianam Andersenam - 210 (1805-1875)
 • 3. aprīlī – literatūrvēsturniekam, kritiķim Teodoram Zeifertam - 150 (1865-1929)
 • 11. aprīlī – dzejniecei Ludmilai Azarovai - 80 (1935-2012)

 

EIROPAS SAVIENĪBAS INFORMĀCIJAS PUNKTS

(Limbažos, Rīgas ielā 9, tālrunis 64070747, e-pasts lasitaju_apkalposana@limbazi.lv)

 

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES;
 • Uzziņas par Eiropas Savienību;
 • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos;
 • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija;
 • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu.

 

APMĀCĪBAS

(Limbažos, Zāles ielā 8, pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29479811, 64070715 vai rakstot e-pastu uz

 kristine.kine@limbazi.lv): 

 

 • Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu;
 • Praktiskas lietas darbā ar datoru;
 • Limbažu un Alojas novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošana;
 • E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā;
 • Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām);
 • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām).

 

PROFESIONĀLIE PASĀKUMI BIBLIOTEKĀRIEM

 

 • 20. – 26. aprīlis – Bibliotēku nedēļa Latvijā.
 • No 7. aprīļa – konkurss Limbažu un Alojas novadu publiskajām bibliotēkām “Pozitīvie foto mirkļi bibliotēkā”, kura noslēgumā gada beigās taps ceļojoša foto izstāde “No bibliotēkas uz bibliotēku”.
 • 1. aprīlī – profesionāla saruna/diskusija Alojas novada publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem.
 • Alojas novada publisko bibliotēku apmeklējumi.
 • 30. aprīlī – Limbažu un Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku darbinieku  mācību seminārs (Limbažos, Zāles ielā 8). 

 

LGB DATU BĀZES

 Iedzīvotājiem pieejamas datubāzes BEZ MAKSAS no bibliotēkas datoriem (Limbažos, Rīgas ielā 9):

 

 • Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv – Latvijas centrālo un reģionālo laikrakstu publikācijas internetā;
 • Datubāze letonika.lv – latviešu, angļu, krievu, vācu, lietuviešu, latīņu un igauņu valodas vārdnīcas (pilnās versijas), literāro darbu datubāze, vārdu analīze un uzziņas, sinonīmu vārdnīca, 10 enciklopēdijas un multivides kolekcijas;
 • LETA biznesa portāls nozare.lv – aktuāla biznesa informācija (iepirkumi, izsoles, uzņēmumu datubāze, publikācijas u.c.);
 • Likumdošanas informācijas sistēma NAIS.lv – LR likumi, starptautiskie dokumenti, Saeimas likumprojekti, politikas plānošanas dokumenti, tiesu spriedumi, ES normatīvie akti, krievu valodā tulkoti Igaunijas Republikas tiesību akti, sekošana tiesvedības gaitai interesējošajās lietās;
 • Elektroniskais katalogs – internetā brīvi pieejama Limbažu un Alojas novadu Pašvaldību dokumentu datubāze un Novadu resursu datubāze, kā arī bibliotēku Elektroniskais kopkatalogs. Grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa pagarināšana internetā limbazi.biblioteka.lv/Alise.

 

LATVIEŠU FILMAS INTERNETĀ

Katrs bibliotēkas apmeklētājs var BEZ MAKSAS uz bibliotēkas datoriem noskatīties vairāk nekā 100 latviešu filmas, piemēram, Rīgas sargi, Baiga vasara, Ceplis, Limuzīns Jāņu nakts krāsā un Mammu, es tevi mīlu u.c. portālā filmas.lv (Limbažos, Rīgas ielā 9).

 

 

 

Papildus informācija:

Aiga Evertovska

Limbažu Galvenās bibliotēkas
Klientu apkalpošanas centra
bibliotēku informācijas speciāliste
Tālrunis: 64070747
E-pasts:
aiga.evertovska@limbazi.lv