Limbažu Galvenā bibliotēka aicina iedzīvotājus uz Jauno grāmatu dienu.
Lasītāju kluba biedru tikšanās Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā:
- jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;
- aktualitātes bibliotēkā.