Pasākumi Limbažu Galvenajā bibliotēkā MARTĀ (2015)

PASĀKUMI


 • 5. martā plkst. 10:00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba biedru tikšanās Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā (Limbažos, Rīgas ielā 9):

     - jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;

     - aktualitātes bibliotēkā.

 

 • 25. martā plkst. 14:30 LGB pasākumu ciklā “Mūsu viesis” tikšanās ar rakstnieku, grāmatas “Jelgava 94” autoru Jāni JOŅEVU. Pasākums notiks Teātra mājā (Parka ielā 7). Tikšanās notiek projekta “Rakstītājs – grāmata – lasītājs. Tikšanās ar jaunāko latviešu grāmatu autoriem Limbažu Galvenajā bibliotēkā” ietvaros, ar VKKF finansiālu atbalstu.

 

TIKŠANĀS INTEREŠU GRUPĀS


 • 4. martā plkst. 16:00 – LGB uz kārtējo tikšanos aicina novadpētniekus, vēstures draugus (Limbažos, Rīgas ielā 9).

 

IZSTĀDES

 

 • No 2. – 31. martam limbažnieces Ināras GRIŠČUKAS un lādezerietes Ingas PELŠAS radošo darbu izstāde “Pērļu spēles”.

 

 • 3. – 24. marts – informatīva izstāde “Latvijas Gada monēta 2014” (saistībā ar sabiedrības balsojumam par tīkamāko eiro kolekcijas monētu 2014.gadā).

 

 • No 9. marta - Literatūras izstāde “Es skrēju pār dzīvi, es kļuvu par dzeju. Dzejniecei Aspazijai – 150”.

 

 • 13. martā plkst. 17:00 - tikšanās ar radošo darbu izstādes "Pērļu spēles" autorēm Ināru GRIŠČUKU un Ingu PELŠU Limbažu Galvenajā bibliotēkā.

 

 • Literatūras izstāde “Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē”.

 

 • Informatīva izstāde „Jaunākais par Eiropas Savienību”.

 

LITERĀTU UN IEVĒROJAMU CILVĒKU DZĪVES PIETURZĪMES

 

 • 4.martā – dzejniekam Kārlim Veidenbaumam – 150 (1865 – 1901)
 • 12.martā – rakstniekam, publicistam Jānim Grīziņam – 115 (1900 – 1941)
 • 18.martā – dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Elzai Stērstei – 130 (1885 – 1976)
 • 23.martā – rakstniekam, žurnālistam Jānim Grīnam – 125 (1890 – 1966)

 

EIROPAS SAVIENĪBAS INFORMĀCIJAS PUNKTS

(Limbažos, Rīgas ielā 9, tālrunis 64070747, e-pasts lasitaju_apkalposana@limbazi.lv):

 

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES
 • Uzziņas par Eiropas Savienību
 • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos
 • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija
 • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu

 

APMĀCĪBAS

(Limbažos, Zāles ielā 8, pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29479811, 64070715 vai rakstot e-pastu uz kristine.kine@limbazi.lv): 

 

 • Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu
 • Praktiskas lietas darbā ar datoru
 • Limbažu un Alojas novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošana
 • E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā
 • Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām)
 • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām)

 

 • 5. martā plkst. 15:30 - radošā darbnīca "Apgūsti kvilinga pamatus!" (Limbažu Galvenās bibliotēkas Apmācību un profesionālās sadarbības centrā, Zāles ielā 8, 1. stāvā) bez maksas.

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem


 • Martā - Limbažu novada publisko bibliotēku apmeklējumi, gatavojoties akreditācijai.
 • Alojas novada publisko bibliotēku apmeklējumi.
 • Profesionāla saruna/diskusija Alojas novada publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem.

 

No 2. līdz 5.martam (plkst. 10.30–15.00) Latvijas Nacionālajā bibliotēkā - reģionu galveno bibliotēku  Apaļā galda diskusijas  un 2014.gada pārskatu prezentācijas:

 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mazajā zālē (4. stāvs) – diskusija reģionu galveno bibliotēku direktoriem;
 • Bērnu literatūras centrā (7. stāvā) – diskusija atbildīgajiem par darbu ar bērniem un jauniešiem.

 

Informācijai

 

27. februāris – 1. marts – Starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde – Rīgā, izstāžu centrā Ķīpsala.