Limbažu Galvenā bibliotēka aicina interesentus uz Jauno grāmatu dienu.
Lasītāju kluba biedru tikšanās:
- jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;
- aktualitātes bibliotēkā.