Pasākumi Limbažu Galvenajā bibliotēkā FEBRUĀRĪ (2015)

Pasākumi

 

 • 5. februārī plkst. 10:00 Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba biedru tikšanās Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā (Limbažos, Rīgas ielā 9):

                - jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;

                - aktualitātes bibliotēkā.

 

 • 25. februārī plkst. 17:00 LGB pasākumu ciklā “Mūsu viesis” tikšanās ar ilggadēju Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktori, grāmatas “Ir visādi gājis” autori Āriju Iklāvu. Pasākums notiks Teātra mājā (Limbažos, Parka ielā 7).

 

Izstādes


 • No 30.janvāra – 17. februārim - fotoizstāde “Latvijas mazās gaismas pilis” Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāvā (Limbažos, Rīgas ielā 16).

 

 • No 2. – 28. februārim –  tematiska izstāde “Neturi sveci zem pūra!”. Izstādes veidošanā aicināti piedalīties arī iedzīvotāji, atnesot kādu īpašu, interesantu sveci vai svečturi. (Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā, Limbažos, Rīgas ielā 9).

 

Tikšanās interešu grupās

 

 • 4. februārī plkst. 16:00 – LGB uz tikšanos aicina novadpētniekus, vēstures draugus (Limbažos, Rīgas ielā 9).

 

Literātu un ievērojamu cilvēku dzīves pieturzīmes

(Limbažos, Rīgas ielā 9)

 

 • 9. februārī – bibliogrāfei, redaktorei Elmīrai Eglei – 120 (1895 – 1979)
 • 10. februārī – literātam Uldim Strupulim – 85 (1930)
 • 10. februārī – valodniekam, kultūrvēsturniekam Konstantīnam Karulim – 100 (1915 – 1997)
 • 16. februārī – rakstniekam Jēkabam Janševskim – 150 (1865 – 1931)
 • 22. februārī – komponistam Bruno Skultem – 110 (1905 – 1976)
 • 23. februārī – dzejniecei Liānai Langai – 55 (1960)
 • 23. februārī – vācu komponistam Georgam Frīdriham Hendelim – 330 (1685 – 1759)
 • 25. februārī – literatūrzinātniekam Benediktam Kalnačam – 50 (1965)
 • 27. februārī – rakstniekam, literatūrzinātniekam Arturam Baumanim – 110 (1905 – 1989)

 

Eiropas Savienības informācijas punkts

(Limbažos, Rīgas ielā 9, tālrunis 64070747, e-pasts: lasitaju_apkalposana@limbazi.lv)

 

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES
 • Uzziņas par Eiropas Savienību
 • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos
 • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija
 • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu
 • Literatūras izstāde “Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē”
 • Informatīva izstāde „Jaunākais par Eiropas Savienību”

 

Apmācības

(Limbažos, Zāles ielā 8, pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29479811, 64070715 vai rakstot e-pastu uz kristine.kine@limbazi.lv)

 

 • Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu
 • Praktiskas lietas darbā ar datoru
 • Limbažu un Alojas novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošana
 • E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā
 • Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām)
 • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām)

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem

 • 26. februārī -  Limbažu un Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku darbinieku mācību seminārs (Limbažos, Zāles ielā 8).