Pasākumu kalendārs Limbažu Galvenajā bibliotēkā JANVĀRĪ (2015)

PASĀKUMI


8. janvārī plkst. 10.00 - Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba biedru tikšanās Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā (Limbažos, Rīgas ielā 9):

 • jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats,
 • aktualitātes bibliotēkā;

 

21. janvārī plkst. 17.00 - Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums “Barikāžu laiks limbažnieku atmiņu stāstos” - tikšanās ar Barikāžu dalībniekiem no Limbažu novada, atmiņu stāsti. Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Limbažos, Rīgas ielā 9);

 

30. janvārī plkst. 15.00 - fotoizstādes “Latvijas mazās gaismas pilis” atklāšana Limbažu novada pašvaldības ēkas 1.stāvā (Limbažos, Rīgas ielā 16). Piedalās izstādes veidotāji no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības un arhitekts Jānis Dripe.

 

 

IZSTĀDES


No 5. - 31. janvārim - izstāde “Barikāžu laika atmiņas” veltīta Barikāžu aizstāvju atceres dienai Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Limbažos, Rīgas ielā 9);

 

No 8. janvāra - Jauno grāmatu dienas (JGD) jaunieguvumu - daiļliteratūras un nozaru literatūras izstāde;

 

No 12. - 31. janvārim - izstāde “Augšām cēlās Gaismas pils” - arhitektam Gunāram Birkertam - 90

 

No 30. janvāra - 17. februārim - fotoizstāde “Latvijas mazās gaismas pilis” Limbažu novada pašvaldības ēkā (Limbažos, Rīgas ielā 16).

 

 

TIKŠANĀS INTEREŠU GRUPĀS


7. janvārī plkst. 16.00 – LGB uz ceturto tikšanos aicina novadpētniekus, vēstures draugus (Limbažos, Rīgas ielā 9).

 

 

LITERĀTU UN IEVĒROJAMU CILVĒKU DZĪVES PIETURZĪMES

(Limbažos, Rīgas ielā 9)

 

 • Angļu zoologam, rakstniekam Džeraldam Darelam - 90 (1925–1995)
 • Čehu rakstniekam Karelam Čapekam - 125 (1890–1938)
 • Rakstniecei, mākslas zinātniecei Gundegai Repšei - 55 (1960)
 • Gleznotājai Intai Dobrājai - 75 (1940)
 • Rakstniecei Annai Saksei - 110 (1905–1981)
 • Dzejniekam Fricim Bārdam - 135 (1880–1919
 • Krievu rakstniekam, dramaturgam Antonam Čehovam - 155 (1860–1904)

 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS INFORMĀCIJAS PUNKTS

(Limbažos, Rīgas ielā 9, tālrunis 64070747, e-pasts lasitaju_apkalposana@limbazi.lv)

 

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES;
 • Uzziņas par Eiropas Savienību;
 • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos;
 • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija;
 • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu;
 • Literatūras izstāde “Latvijs prezidentūra Eiropas Savienības Padomē”;
 • Informatīva izstāde  „Jaunākais par Eiropas Savienību”.

 

 

APMĀCĪBAS

(Limbažos, Zāles ielā 8, pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29479811, 64070715 vai rakstot e-pastu uz kristine.kine@limbazi.lv): 

 

 • Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu;
 • Praktiskas lietas darbā ar datoru;
 • Limbažu un Alojas novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošana;
 • E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā;
 • Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām);
 • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām).

 

 

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem:

 • Gada pārskatu saņemšana no Limbažu un Alojas novadu bibliotēkām, statistikas datu apkopošana, darba analīze, teksta pārskata veidošana par 2014. gada darbu novadu bibliotēkās;
 • Statistikas datu pievienošana Latvijas Digitālajai Kultūras kartei.